:: سه‌شنبه, 29 مهر 1393 ::
English          

عنوان : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب(ستاد)
خلاصه : مديرعامل- مديران ستادي و اعضاي هيئت مديره
توضيحات :             

 

                مديرعامل(عضو اصلي هيئت مديره)

نام:  بيژن
نام خانوادگي:  عالي پور                                                                            

مدرك تحصيلي: 

فوق ليسانس مهندسی مکانیک  

سوابق كاري :

1- مشاور استاندار خوزستان درامور طرح ها و پروژه های عمرانی
 2- مدير مهندسي و ساختمان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
3- معاون مدير (طرحهاي راه و ساختمان)
4- معاون رئيس اداره كل مهندسي راه و ساختمان
5- رئيس اداره كل مهندسي راه و ساختمان


تلفن:1-24560
دورنگار:4456000

 


                                                                                           مدير توليد

نام:  رامين

نام خانوادگي:  حاتمي                                                                

تاريخ تولد:  23/9/1347

مدرك تحصيلي:  
ليسانس مهندسي شيمي، دانشگاه صنعت نفت

سوابق:

مهندس ارشد بهره برداري
سرپرست پروژه مهندسي بهره برداري
رئيس مهندسي بهره برداري شركت بهره برداري نفت و گاز مارون 
مدير عمليات شركت بهره برداري نفت و گاز مارون 
سرپرست شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

تلفن:
28728

دورنگار: 4457914


    مدير منابع انساني

نام:  جمشيد

نام خانوادگي:  خدري                                          

مدرك تحصيلي:  ليسانس علوم اجتماعي(پژوهشگري)
  

سمتهاي محوله در طول دوران خدمت (باذكر سال و محل خدمت): 
رييس برنامه ريزي نيروي انساني شركت ملي حفاري ايران
رييس مطالعات برنامه ريزي نيروي انساني شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
رييس ساختار و بهره
وري شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

  تلفن:28714

دورنگار: 4434054


 

مدير مهندسي وساختمان

نام:  حميد
نام خانوادگي:  راكي

تاريخ تولد: محل تولد:
مدرك تحصيلي:
سمت‌هاي محوله در طول دوران خدمت:

 تلفن:28720

دورنگار: 4438795 

مدير تداركات و امور كالا

نام:  ناصر

نام خانوادگي:  خردمند

تاريخ تولد:  29/5/1336

محل گذراندن تحصيلات دانشگاهي و مدرك تحصيلي:  
ليسانس مديريت بازرگاني- دانشگاه شهيد چمران اهواز
 

سمتهاي محوله در طول دوران خدمت (باذكر سال و محل خدمت): 

1-مدير تداركات و امور كالا، سال جاري -اهواز
2-معاون مدير تداركات و امور كالا - اهواز
3- معاون در امور خدمات و پشتيباني و تداركات - اهواز
4- كارشناس امور اداري و مالي - اهواز
5- رئيس خدمات پشتيباني - اهواز
6- آناليست ارشد سفارشات- اهواز
7- رئيس امور اداري و خدمات كالا - اهواز
 

 تلفن:28653
دورنگار: 4456003
ايميل:
kheradmand.n@nisoc.ir


 

مدير امور مالي

نام: ولي

نام خانوادگي:  حسين زاده

تاريخ تولد:  1334

محل گذراندن تحصيلات دانشگاهي و مدرك تحصيلي: كارشناسي در رشته حسابداري و حسابرسي از دانشگاه شهيد چمران اهواز.

 

مقالات علمي و پژوهشي:

تهيه و تدوين كتابچه راهنماي سيستم حسابداري صنعتي شركت ملي نفت ايران در پالايشگاههاي نفت.

كارشناس رسمي دادگستري استان خوزستان از سال 1378 به بعد.

     

 
 

سمتهاي محوله در طول دوران خدمت (باذكر سال و محل خدمت): 

1-كارشناس و كارشناس ارشد امور مالي، برنامه ريزي و بودجه در مناطق نفتخيز جنوب.

2-سرپرست تلفيق بودجه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب.

3-كارشناس ارشد تدوين روشها و مقررات مالي شركت ملي نفت ايران.

4-رئيس روشهاي بودجه و هزينه شركت ملي نفت ايران

5-عضو اصلي و فعال تيم طراحي و ساخت سيستم حسابداري صنعتي شركت ملي نفت ايران در پالايشگاههاي نفت و شركتهاي توليدي  (واحدهاي بالادستي).

6-سرپرست پروژه‌ اجرايي سيستم حسابداري صنعتي در پالايشگاههاي نفت آبادان، شيراز، لاوان و مناطق نفتخيز.

7-عضو اصلي هيأت مديره شركت بهره برداري نفت و گاز كارون از سال 1378 تا كنون.

8-مدير امور مالي شركت بهره برداري نفت و گاز كارون از سال 1379 تا آذر 1388.

9-مدير خدمات شركت بهره برداري نفت  و گاز كارون با حفظ سمت (بمدت يكسال).

10-عضو اصلي كميسيون مناقصات شركت بهره برداري نفت و گاز كارون از سال 1379 تا آذر 1388.

11-رئيس كميته بهره وري مالي شركت بهره برداري نفت وگاز كارون بمدت 4 سال.

12-عضو شوراي مركزي نظام مشاركت كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز كارون.

13-عضو شوراهاي اقامه نماز و امر به معروف و نهي از منكر شركت بهره ‌برداري نفت و گاز كارون.

14-عضو كميته فكر سيستم جامع مالي صنعت نفت.

15-عضو كميته راهبري و كميته فرعي – تخصصي مديريت ايمني و بهداشت بر مبناي استاندارد 18001 OHSAS در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون تا آذر 1388.

16-عضو اصلي هيأت مديره باشگاه فرهنگي ورزشي صنعت نفت جنوب.

17-مدير امور مالي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب.

18-عضو اصلي هيأت مديره شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از آذر 1388 تا كنون.

19-عضو اصلي هيأت مديره شركت خدمات رفاهي نفت.

20-مدير نمونه شركت ملي نفت ايران در سال 1387.

 

تلفن:28815

دورنگار: 4437178


مدير برنامه ريزي تلفيقي(عضو اصلي هيئت مديره)

نام:  عبدالرضا

نام خانوادگي:  دبيري

تاريخ تولد: 
 مدرك تحصيلي: 
 ليسانس مهندسي شيمي دانشكده نفت

سمتهاي محوله در طول دوران خدمت (باذكر سال و محل خدمت): 

 تلفن: 28713

دورنگار: 4452093


            


                                          عضو اصلي هيئت مديره    

   

   نام : حسين

   نام خانوادگي :   زنگنه                                                     

  سال تولد :   1332

 

 

    سوابق تحصيلي :

   ليسانس الكترونيك دانشگاه نفت اهواز

 

 سوابق كاري در شركت :

 

 مربي ابزار دقيق/مربي ارشد ابزار دقيق،1365-1354

-مهندس پروژه ابزار دقيق/مهندس ارشد پروژه ابزار دقيق70-65
 
-رئيس خدمات ابزار دقيق

-رئيس اداره مهندسي پروژههاي ابزار دقيق72-71

-مجري طرح‌هاي ابزار دقيق/همزمان رئيس اداره برنامه ريزي و كنترل پروژه‌ها،74-73

-معاون رئيس اداره كل مهندسي پروژه‌هاي نفت و گاز،1376-1374

-كارشناس،1377-1376

-رئيس ادراه كل مهندسي پروژه‌هاي نفت و گاز،1381-1378

-معاون مدير(طرح‌هاي نفت و گاز)،1381-17/2/87

-عضو اصلي هيأت مديره مناطق نفتخيز جنوب

-مدير برنامه ريزي تلفيقي 
 

 


        عضو اصلي هيئت مديره 
   

   

   نام : 
محمد

   نام خانوادگي :   عالمي

  محل تولد :  دامغان

  سال تولد :   1335

 

    

 

   سوابق تحصيلي :

 

كارشناسي مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير

كارشناسي ارشد مديريت صنعتي - دانشکده علوم اداری و مدیریت تهران

 

 

 سوابق كاري در شركت :

 

1- حفار در شركت ملي حفاري ايران سال1364

    2- مهندس ناظر بر تعميرات اساسي وبازسازي دستگاه دريايي شهيدمدرس در سنگاپور بمدت8ماه سال 1365 

    3- سر حفار در شركت ملي حفاري ايران سال1366
    4- رئیس دستگاه حفاري در شركت ملي حفاري ايران در سال 1368                                               

    5- رئيس منطقه عمليات حفاري در دريا سال 1370
    6- مشاور فني مديريت طرح خزر در ساخت دستگاه حفاري دريايي ايران خزر سال 1372-1375
    7- راه اندازي و هدايت عمليات حفاري دستگاه حفاري ايران خزر 1375
    8- مدير عمليات حفاري خشكي و دريايي شركت ملي حفاري ايران 1376
    9- عضو اصلي هيئت مديره شركت ملي حفاري ايران از سال 1377 تا كنون
  10- قائم مقام مديرعامل در شركت ملي حفاري ايران از سال 1378 تا كنون
  11-عضو اصلي هيئت مديره شركت حفاري شمال از سال 1381 تا 1383
  12 -عضو اصلي هيئت مديره شركت حفاري شمال از سال 1388 تا 1390
  13 - عضو اصلي هيئت مديره شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از سال 1389 تا كنون 

 

دوره های آموزشی و تحقيقات و تأليفات :

 

 

1-عضو مؤسس و هيأت امناي آموزشگاه تكنولوژي حفاري و همكاري درتنظيم برنامه آموزشي بلندمدت براي مشاغل كليدي مانند حفاري – مكانيك – برقكار و گلشناس 1365 - 1362

2- دوره هاي آموزشي بلندمدت حفاري در اداره حفاري مناطق نفتخيز جنوب و ساير شركتها از سال 1362

 

3- عضو شوراي پژوهشي شركت ملي حفاري ايران 1384 – 1379

 

4- عضو كميته راهبري طرحهاي پژوهشي مشترك بين شركت ملي نفت ايران و دانشگاه تهران 1387 تاكنون

 

5- گذراندن دوره مديريت پيشرفته حفاري (Advanced Drilling Management ) كشورهاي اعضاي اوپك در مركز تحقيقات ژاپن و اخذ گواهينامه بمدت 3 ماه 1379

 

6- دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تدوين استراتژي در صنعت نفت – امكان سنجي اقتصادي و ارزيابي طرحها و مديريت مالي و .... در مؤسسه مطالعات انرژي

 

7- عضو انجمن نفت ايران

 

8- مدير نمونه صنعت نفت در سال 1382

 

9- مدير نمونه ملي در هشتمين جشنواره شهيد رجايي در سال 1384

 

 

 


عضو اصلي هيئت مديره

                                                                                                                            
نام:
  غلامرضا

                                                                                                                          

نام خانوادگي:  راشد


 مدرك تحصيلي: 
 
دكتري مهندسي مكانيك - طراحي جامدات

سوابق تحصيلي:

1-     كارشناسي مهندسي مكانيك ، دانشگاه صنعتي اميركبير- تهران- ايران

 

موضوع پايان‌نامه: "بررسي طراحي اجزاء گيربكس‌ها (كارخانه پروفيل نيمه سبك) از دو ديدگاه مختلف (روسي و آمريكائي)"

 

2-     كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي- تهران- ايران

 

موضوع پايان نامه: "بررسي رفتار مواد كامپوزيتي و طراحي استوانه كامپوزيتي جدار نازك قائم دوار با سرعت زاويه‌اي بسيار زياد همراه با درپوش‌هاي انتهائي آن"

 

3-     دكتري مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي- تهران- ايران

 

موضوع تز: "مدل‌سازي تنش-كرنش چندمحوره و پيش‌بيني عمر خستگي لوله حفاري بر مبناي آن"

 

4-     طي دوره ” Energy Audits for Buildings " در كشور سوئد، 2003 

 

سمتهاي محوله در طول دوران خدمت (باذكر سال و محل خدمت): 

 

سوابق كاري:

 

    عضو هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت، 1371 تا كنون

    رئيس دانشگاه صنعت نفت از 26/6/1387 تاکنون

    مديركل امور آموزشي دانشگاه صنعت نفت، 1375 تا 1378

    مدير گروه مهندسي مكانيك دانشكده نفت اهواز، 1373 تا 1378

    مدير گروه مهندسي بازرسي فني دانشگاه صنعت نفت، 1386 تا 1387

    مسئول بسيج اساتيد دانشگاه صنعت نفت از سال 1378 تا 1385

    عضو گروه مهندسي مكانيك دانشگاه صنعت نفت، از 1371

    عضو گروه مهندسي انرژي دانشگاه صنعت نفت در 1381 تا1382

    عضو گروه مهندسي ايمني و بازرسي فني دانشگاه صنعت نفت، 1382 تا كنون

    عضو اصلی هيأت مديره شرکت مناطق نفتخيز جنوب از 14/11/1389 تا کنون

    عضو کميته تعيين قطب‏های پژوهشی وزارت نفت در کشور از 13/11/1388

    عضو شورای سياست‏گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فنآوری در صنعت نفت از 8/9/1390 تا کنون

    عضو شورای راهبری توسعه فنآوری‏های انرژی کارآمد و انرژی تجديدپذير از 02/02/1391

    عضو کميته‏ راهبري دانشگاه صنعت نفت

    عضو کميته‏ تخصصی حفاري

    عضو کارگروه دانشگاه جامع علمي-كاربردي و موسسات آموزش عالي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي

    عضو صاحب نظر در کار گروه آمايش استانی از 14/6/1389 تا کنون

    عضو کارگروه هيات اجرائی جذب اعضای هيات علمی دانشگاه صنعت نفت

    عضو هيئت علمي كميته تحقيقات شركت سهامي برق منطقه‌اي خوزستان

    عضو کارگروه تخصصي نظارت و ارزيابي دانشگاه جامع علمي كاربردي و موسسات آموزش عالي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي

    مشاور اداره کل حفاري مناطق نفت خيز جنوب، 1386 تا 1387

    همكاري با مجتمع شهيد همت - تهران 1368 تا 1371

    همكاري با سازمان بهينه ‏سازي مصرف سوخت كشور در سال 1381

    همكاري با آموزش مناطق نفت‌خيز جنوب، 1371 تا کنون

    همكاري با آموزش مجتمع پتروشيمي بندر امام، 1371 تا 1374

    همكاري با آموزش صنايع فولاد خوزستان، 1375 تا 1376

    همكاري با آموزشكده فني اهواز، 1375 تا 1376

    همكاري با دانشگاه آزاد اسلامي (بندرامام، اهواز و...) ،1371 تا 1372، 1375 تا 1376 و 1386 تا 1388

    از برگزيدگان پژوهشگران برتر وزارت نفت در سال 1387

    از برگزيدگان پژوهشگران برتر سازمان بسيج علمي، پژوهشي و فناوري 1388

 

   

تدريس دروس:

 

    استاتيك و مقاومت مصالح

    استاتيك

    مقاومت مصالح 1

    مقاومت مصالح 2

    ديناميك

    ديناميك ماشين

    ارتعاشات مكانيكي

    طراحي اجزا’ 1

    طراحي اجزا’ 2 

    انتقال قدرت

    ياتاقان و روغنكاري

    ارتعاشات عملي (تكنولوژي ارتعاشات)

    ارتعاشات محور

    آزمايشگاه مقاومت مصالح

    آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات

    آزمايشگاه تست‌هاي غيرمخرب

    آزمايشگاه متالوژي مکانيکي

    تست‌هاي غيرمخرب

    آشنایی با محاسبات ظروف، مخازن و لوله‏های تحت فشار

    تکنولوژی کامپوزيت

 

   

پست الكترونيكي  g.rashed@put.ac.ir

تلفن:

5551321 - 0611

 

4429937  - 0631 

 بازگشت               چاپ چاپ

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب  آماربازدید کنندگان : 5403721