چهارشنبه, 27 دی 1396 الاربعاء, جانفييه 17, 2018           فارسی English

مشخصات عمومی
کد: م م/0339/96 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: احداث جاده و محل چاه غرب 004 جنوب پارسی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه چشم انداز روشن- 14/8/96 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه چشم انداز روشن- 15/8/96 درصورت هرگونه ابهام در اطلاعات مناقصه با شماره قید شده تماس حاصل فرمائید. 06134122129

قوانین
تاريخ شروع: 20/08/1396 مهلت دریافت اسناد: 29/08/1396
مهلت تحويل پیشنهادات: 12/09/1396 تاريخ بررسی پیشنهادات: 13/09/1396
تاریخ انقضاء: 13/09/1396
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد.