جمعه, 31 شهريور 1396 الجمعة, سبتمبر 22, 2017           فارسی English
آدرس

استان كهگيلويه و بويراحمد - شهرستان گچساران

 اداره مركزي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران 

مخابرات مرکزی :3222772-074
دورنگار: 32222759-074
 صندوق پستي:191                  

کدپستی 7581873849
نمودار سازمانی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

chart 1.jpg


شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8