چهارشنبه, 10 آذر 1400
  معاونت خدمات مهندسي تعميرات

  معاونت مدير توليد (خدمات مهندسي تعميرات):

  متناسب با نياز واحدهاي عملياتي سعي در ايجاد يك سيستم مدون و مجهز پشتيباني تعمير و نگهداري به نسبت توسعه و افزايش حجم فعاليتهاي آنها دارد.

  براساس وظايف محوله اين معاونت مسئوليت بررسي فني و كارشناسي پروژه‌هاي در دست مطالعه و در دست اجراي كليه واحدهاي مناطق نفتخيز جنوب به منظور حصول اطمينان از اجراي آنها براساس اصول بهينه/ نظارت بر آزمايش و راه‌اندازي صحيح و اصولي پروژه‌ها/ ارائه خدمات فني و مهندسي در زمينه تعميرات، آزمايش، تنظيم، كاليبراسيون و راه‌اندازي كليه تجهيزات برقي، مكانيكي و ابزاردقيقي/ بهينه سازي ماشين‌آلات و ادوات و تجهيزات مكانيكي، سيستمهاي كنترل و ابزاردقيق و برق كليه تأسيسات/ بررسي، نظارت بر پيگيري تداوم تأمين برق و نيز برنامه‌ريزي جهت اجراي خاموشيهاي برنامه‌ شده با حداقل كاهش توليد/ تأمين برق طرحها و پروژه‌هاي جديد به منظور افزايش پايداري عملكرد ماشين‌آلات دوار و تجهيزات مكانيكي، شبكه برق و نيز جلوگيري از كاهش توليد/ شركت فعال در كميته‌هاي كارشناسي استانداردها، كميته‌هاي عملياتي فني/ بررسي فني كليه استعلام‌هاي كالا، كدگذاري و طبقه‌بندي قطعات يدكي ماشين‌آلات و تجهيزات/ حضور فعال در كليه واحدهاي بهره‌برداري و نمكزدائي، كارخانجات گاز وگازمايع، تأسيسات تقويت فشار و تزريق گاز ، تلمبه‌خانه‌هاي نفت، چاهها و مني‌فولدها جهت رفع معضلات و تنگناهاي عملياتي/ شركت فعال در كميته‌هاي كارشناسي، ريشه‌يابي حوادث ماشين‌آلات و تجهيزات/ ارائه اصلاحيه‌هاي لازم در رابطه با نحوه عملكرد صحيح ماشين‌آلات دوار براساس سرويس بولتن‌ها و مكاتبات و مشاوره‌هاي فني با سازندگان/ برنامه‌ريزي اصولي تعميرات اساسي واحدهاي بهره‌برداري و نمكزدائي، كارخانجات گاز و گاز مايع، تأسيسات تقويت فشار و تزريق گاز و ماشين‌آلات دوار با ايجاد يك سيستم مدون و مجهز تعمير و نگهداري برنامه‌ريزي شده به منظور كنترل مستمر و اطلاع از وضعيت و نحوه عملكرد آنها و نيز ارائه گزارشهاي ادواري تعميراتي به مديريت جهت پايش تداوم كار با حداكثر بازدهي و حداقل هزينه را به عهده دارد.             

   خدمات مهندسي تعميرات مكانيك

   

  شرح وظايف:

   

  در راستاي صيانت از توليد نفت و نگهداري تاسيسات و ماشين آلات مناطق نفتخيز جنوب ، خدمات مهندسي تعميرات مكانيك به عنوان بازوي مشورتي فني معاون مدير محترم توليد و مديريت  داراي نقش اساسي و حائز اهميت است و اميد است بتواند وظايف محوله را تا سرحد امكان و به نحوي شايسته انجام دهد . لذا بدينوسيله گزيده اي از كارهاي عمده اداره خدمات مهندسي تعميرات مكانيك را ارائه مي نمايد.

  -    بازديد از كليه ماشين آلات وتجهيزات مكانيكي شركت هاي بهره برداري نفت و گاز پنجگانه مناطق نفتخيز جنوب و بررسي وضعيت كاركرد مكانيكي آنها و ارائه گزارش و پيشنهاد اصلاحي در راستاي بهبود كاركرد ماشين آلات و تجهيزات مذكور.

  -    تبادل نظر ، مكاتبه و مشاوره هاي فني با سازندگان ماشين آلات مختلف در رابطه با مشكلات و  تنگناهاي بوجود آمده درنحوه كاركرد صحيح ماشين آلات و اصلاحات پيشنهادي بر اساس سرويس بولتن ها.

  -         ارائه خدمات فني مهندسي در ارتباط با علت بروز مشكلات و صدمات بوجود آمده در حين كاركرد ماشين آلات و اصلاحات جديد جهت رفع آنها و نظارت بر نحوه تعمير و ترميم قطعات .

  -    بهينه سازي و نوسازي تاسيسات و تجهيزات از طريق شرح نياز و پيگيري جهت اجراي شرح نيازها و تهيه و تدوين دستورالعمل ها و استانداردهاي تعمير و نگهداري

  -         ارائه خدمات كارشناسي تخصصي به شركت هاي بهره برداري نفت و گاز پنجگانه مناطق نفتخيز جنوب و ادارات ستادي

  -         نظارت بر اجرا صحيح پروژه ها از ديدگاه تطابق با استانداردها

  -         مطالعه شرح كار پروژه ها و اظهار نظر درمورد كتابچه ها و مشخصات فني و مكاتبه با مشاوران و سازندگان مختلف.

  -    ارائه خدمات فني به سيستم كالاي تعميرات جهت سفارش قطعات مورد نياز و در صورت امكان ارائه مشاوره هاي فني جهت تامين بعضي از قطعات در داخل كشور.

  -         شركت فعال دركميته هاي كارشناسي ريشه يابي حوادثي كه موجب صدمه ديدن ماشين آلات  و تاسيسات ميگردد

  -         و شركت در جلسات كميته هاي  فني و تخصصي استانداردها.

  -    شركت فعال در كميته هاي استاندارد شركت ملي نفت در مناطق نفتخيزجنوب و در معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت نفت

   

   

   

  خدمات مهندسي تعميرات برق

   

  شرح وظائف

         واحد خدمات مهندسي تعميرات برق به عنوان مسئول هماهنگي و پيگيري تداوم و پايداري سيستم برق كليه واحدهاي مناطق نفتخيز در ابعاد زير فعاليت مي‏نمايد:

  1-    بررسي، نظارت و پيگيري تداوم تأمين برق و نيز برنامه‏ريزي جهت اجراي خاموشي‏هاي برنامه شده با حداقل كاهش توليد.

  2-          تأمين برق طرحها و پروژه هاي جديد نفت و گاز تأسيسات واحدهاي تابعه شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

  3-     بررسي فني و كارشناسي پروژه‏‏هاي در درست مطالعه و در دست اجرا كليه واحدهاي مناطق نفتخيز جنوب بمنظور حصول اطمينان از اجراي پروژه براساس اصول استاندارد و بصورت بهينه و نيز نظارت بر آزمايش و راه‏اندازي صحيح و اصولي پروژه ها.

  4-     بررسي مشكلات سيستم هاي برق و ارائه راه حل و ايجاد پروژه‏هايي كه موجب افزايش پايداري شبكه برق و جلوگيري از كاهش توليد و قطع برقهاي طولاني ميشود.

  5-    ارائه نظرات كارشناسي و مشاوره مهندسي در زمينه برق تأسيسات به واحدهاي ستادي و مديريت بنا به درخواست.

  6-          ارائه خدمات فني در زمينه تعميرات، آزمايش و راه اندازي تجهيزات برقي.

   

  7-           همكاري و پشتيباني واحدهاي تعميرات شركتهاي بهره‏برداري نفت و گاز پنجگانه و ساير شركتهاي فرعي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در موارد تأمين برق ، بهينه سازي سيستم برق
   تعميرات تجهيزات- ايمني- بررسي حوادث و ...

  8-          شركت فعال در كميته هاي كارشناسي شامل استانداردهاي برق/ بررسي فني/ هماهنگي برق/ بازبيني اموال و ...

  9-          بررسي فني استعلام كالاهاي برقي .

   

  خدمات مهندسي تعميرات ابزاردقيق

   

  شرح وظائف

   واحدخدمات مهندسي تعميرات ابزاردقيق يكي ازادارات معاونت مدير توليد (خدمات مهندسي تعميرات) در حوزه مديريت توليد بوده و در ابعاد زير فعاليت مي‌نمايد:

  - بررسي كليه پروژه‌هاي مناطق نفتخيز جنوب، اعلام نقطه‌نظرات اصلاحي، پيگيري و تأكيد بر اعمال اين نقطه‌نظرات و همچنين نظارت در هنگام اجراي اين پروژه‌ها جهت حصول اطمينان از نصب، آزمايش و راه‌اندازي تجهيزات ابزاردقيق و كنترل براساس استانداردهاي مـورد قبـول شركت ملي نفت.

  - بررسي فني استعلام‌هاي كالا، ارجاعي از اداره برنامه‌ريزي تعميرات.

  - حضور در كليه واحدهاي بهره‌برداري، نمك‌زدائي، تقويت فشار و تزريق گاز، كارخانجات گازوگازمايع تلمبه‌خانه‌هاي نفت، چاهها، مني‌‌فولدها جهت رفع معضلات و تنگناهاي عملياتي در ارتباط با مشكلات تجهيزات ابزار دقيقي دستگاها و تاسيسات .

  - تعمير، تنظيم ، آزمايش و كاليبراسيون دستگاههاي كنترل و الكترونيك، مطابق با دستورالعمل‌هاي سازندگان.

  - ايجاد پروژه‌هاي جديد جهت بهينه‌سازي سيستم‌هاي قديمي كنترل واحدهاي عملياتي.

  - فعاليتهاي دستيابي به كليه اطلاعات فني موردنياز از سازندگان داخلي و خارجي از طريق اينترنت، پست الكترونيكي، تلكس و فاكس.


  خدمات مكانيزه

   

  شرح وظائف

   از اهم شرح ظائف و مسئوليتهايي كه براي اين واحد مشخص گرديده :

  -         هدايت و برنامه‌ريزي كليه امور مرتبط با ريزكامپيوترهاي معاونت خدمات مهندسي تعميرات

  -          نظارت ، بررسي و تعيين نيازهاي كامپيوتري اعم از سخت‌افزار و نر