چهارشنبه, 10 آذر 1400

  معاونت حفاري

  حفاري

  HAFARY-LOGO.jpg

   

  صنعت حفاري جالب­ترين و هيجان انگيزترين فصل داستان نفت، اين انرژي عظيم خدادادي ميباشد.  چرا كه شرح تلاش سخت، بي­امان و غرورانگيز انسان است كه با سلاح دانش و تجربه با طبيعت بكر و سرسخت و نيروهاي مرموز آن به مبارزه برمي­خيزد تا براي ارتفاء زندگي انساني به گنجينه­هاي پنهان در دل زمين دست يابد.  بي­جهت نيست كه دكل حفاري سمبل صنعت نفت بوده و در آرم بيشتر سازمانها، شركتهاي نفتي و نيز كتب و مجلات مربوط به نفت ديده مي­شود.  انسان با ابزار خود، كوهستانها و صخره­هاي آنرا كه سمبل مقاومت و پايداريست خرد و ريز مي­كند.  هر سنگي در اعماق زمين بمراتب سخت­تر از سنگ خارا است و دندانه­هاي برنده و فولادين مته­هاي حفاري را مي­سايد و زايل مي­كند و از كار مي­اندازد.  اما انسان با مته ديگري كار خود را ادامه مي­دهد.  در اين هنگام كه طبيعت صلابت انسان را مي­بيند به غليان در مي­آيد و براي بدام انداختن و نابودي ابراز و وسايل انسان، نيروهاي مرموز و ناشناخته خود را بكار مي­اندازد و يا جريان قوي از گاز و نفت را بداخل چاه فرستاده و تمام ابزار و وسايل انسان را با كوچكترين تعلل او، به كام آتش مي برد.

  در اين مبارزه، مته­هاي حفاري به مخازن اعماق زمين نقب مي­زنند تا انسان از نفت و گاز انباشته در آن بهره­برداري كند.  اما در عين حال هر چاه مجرايي است به اعماق قرون و اعصار و كاوشي است در دل تاريخ براي پي بردن به بسياري از اسرار طبيعت ناشناخته و بررسي تجربي و عيني روند پيدايش و تحولات زمين و پوسته آن و ارزيابي درستي يا نادرسي اطلاعاتي كه از طريق علوم زمين­شناسي و ژئوفيزيك و غيره جمع­آوري شده است.


  گروه دورانV6.0.5.0