دوشنبه, 29 بهمن 1397 الاثنين, فيفرييه 18, 2019           فارسی English

عنوان : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب(ستاد)
خلاصه : مديرعامل- مديران ستادي و اعضاي هيئت مديره
توضيحات :             

 

                مديرعامل(عضو اصلي هيئت مديره)

 

نام:  احمد
نام خانوادگي:  محمدي

         
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری

برخی سوابق و مسئولیت ها: 

مدير امور فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

مسئول کارگروه توسعه میادین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

رئیس اداره مهندسی عملیات مخازن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


 

تلفن: 34124560-061

دورنگار:34456000-061

 


                                                                      

مدیر امور فنی(عضو علي البدل هيئت مديره)

نام:  صادق
نام خانوادگي:  فتح الهي

مدرك تحصيلي:کارشناسي ارشد مهندسي نفت

برخی سوابق و مسئولیت ها: 

مسئول طرح توسعه 28 مخزن شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

 تلفن:34122468-061

دورنگار: 34456007-061

 


مدير توليد

 

نام:  سعيد

نام خانوادگي:  کوتي


 مدرك تحصيلي: 
کارشناسي ارشد مهندسي نفت

برخی سوابق و مسئولیت ها:  

رئيس اداره برنامه ريزي هماهنگي و كنترل توليد

معاون مديرتوليد(بهره برداري)

نايب رئيس كميته تخصصي استانداردهاي مواشيميايي و تجهيزات آزمايشگاهي

رئيس كميته تخصصي فني بازرگاني موادشيميايي و تجهيزات آزمايشگاهي دستگاه مركزي وزارت نفت درشركت ملي نفت ايرانتلفن: 34128713-061

دورنگار: 34452093-061

 


     مدير برنامه ريزي تلفيقي(عضو اصلي هيئت مديره)

نام: فريد
نام خانوادگي: ادهمي

مدرک تحصيلي:
کارشناسي مهندسي شيمي(صنايع پالايش)
کارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدورکربوري

برخي سوابق و مسئوليت ها:
رئيس مهندسي فرآورش شرکت بهره برداري نفت و کاز کارون
کارشناس ارشد برنامه ريزي پروژه ها مديريت برنامه ريزي تلفيقي مناطق نفت خيز جنوب
معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي مناطق نفت خيز جنوب
هماهنگ کننده امور مهندسي طرح بازسازي و نوسازي تاسيسات روسطحي مناطق نفت خيز جنوب

تلفن: 34128713-061
فاکس: 34452093-061مدير مهندسی و ساختمان(عضو اصلي هيئت مديره)

نام:  شاپور
نام خانوادگي:  حاتم پور


مدرک تحصيلي:​کارشناسي ارشد مديريت اجرايي- مديريت توليد و عمليات

برخی سوابق و مسئولیت ها:  

مجري طرح تزريق گاز كوپال/ رامشير

مجري طرح كارخانجات گاز و گاز مايع 120

مجري طرح بهينه سازي توليد و نوسازي

معاون مدير طرحهاي نفت و گاز

سرپرست مديريت مهندسي و ساختمان

مدير مهندسي و ساختمان


 تلفن: 34128733-061


دورنگار:34438795-061

 


مدير امور مالي(عضو اصلي هيئت مديره)

نام: مرتضي

نام خانوادگي:  قرباني

 

مدرك تحصيلي: كارشناسي حسابداري

برخی سوابق و مسئولیت ها:  

رئيس بودجه وكنترل هز ينه هاي سرمايه اي
رئيس بودجه وكنترل هز ينه هاي عملياتي
رئيس تامين و تخصيص منابع مالي
سرگروه بودجه وكنترل هزينه هاي عملياتي
آناليست ارشدبودجه وكنترل هزينه ها
آناليست ارشداعتبارات وهزينه ها
دستياراموراداري وآموزش

تلفن:34128815-061

دورنگار:34437178-061

   

 


 

  مدير منابع انساني (عضو علی البدل هيئت مديره)

نام:   ابراهیم

نام خانوادگي: منصورنژاد

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت
  

برخی سوابق و مسئولیت ها:  
رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست مناطق نفت خیز جنوب
رئیس امور اداری مدیریت تولید مناطق نفت خیز جنوب

  تلفن: 34128714-061

دورنگار: 34434054-061

 


 

مدیر تدارکات و امور کالا

نام:  سعید
نام خانوادگي:  امینی زاده


مدرك تحصيلي:
کارشناسی مهندسی مکانیک

کارشناش ارشد مديريت اجرایی-گرايش تولید و عملیات


برخی سوابق و مسئولیت ها:  


رئیس تدارکات و امور کالا شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
سرپرست معاونت مدیر تدارکات و امور کالا(تدارکات)شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تلفن: 06134128852-06134128653

دورنگار: 06134456003

 


 

مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین الات فرآیندی

نام:  مراد
نام خانوادگي:  کمالي


مدرك تحصيلي:


کارشناسي مهندسی صنایع

کارشناسي ارشد مدیریت اجرایی

کارشناسي ارشد مهندسی مديريت ساخت


برخی سوابق و مسئولیت ها:  

مدیرعامل شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

مدیر عملیات شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

رئیس مهندسی سیستمها و بهره وری شرکت پیراحفاری ايران

مدیر پروژه عمرانی (مهندسی ساختمان)

عضو ستاد بحران شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

عضو شوراي فرهنگي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

نماينده شرکت ملي نفت ايران در کميته تدوين نظامنامه حمل و نقل وزارت نفت

عضو اصلي هيئت مديره شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

 

  تلفن: 341-06124720

دورنگار: 34453409-061

 


 

مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاهها

نام:  يونس
نام خانوادگي:  عباسي لرکي


مدرك تحصيلي:

کارشناسی مهندسی حفاری


برخی سوابق و مسئولیت ها:

سرپرست پروژه حفاري

رئيس منطقه حفاري خشكي چاههاي توسعه اي، تعميراتي، مشاهده اي و توصيفي

رئيس عمليات حفاري خشكي چاههاي توسعه اي، تعميراتي، مشاهده اي و توصيفي

رئيس ناحيه حفاري چاههاي دريايي ميدان پارس جنوبي و خزر

رئيس عمليات حفاري چاههاي كمكي رگ سفيد 147 و عضو تيم مهار چاه از سطح

عضو اصلي كار گروه تخصصي حفاري در تاييد صلاحيت حرفه اي افراد مرتبط با حفاري وزارت نفت

مدرس دوره هاي تخصصي حفاري و انتشار جزوات و كتب حفاري

مدير تعمير، تكميل و خدمات فني چاهها


 تلفن:32246630-061

دورنگار: 32246630-061 
  

 

 


 

(مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید نفت)

نام:  مهران
نام خانوادگي:  حسن‌وند


مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک


برخی سوابق و مسئولیت ها:

رييس تعميرات اتوبوسرانى

رييس خدمات و پشتيبانى
رييس مهندسى و خدمات فنى شركت خدمات ترابرى
عضو اصلى كميسيون مناقصات مناطق نفت خيز
مدير امور فنى و مهندسى شركت خدمات ترابرى
مدير تعميرات و پشتيبانى شركت خدمات ترابرى
رييس هيئت مديره شركت خدمات ترابرى
معاون مدير در تعميرات و پشتيانى

 

 

 تلفن: 34167805-061

دورنگار: 32240577-061

 


 

(عضو اصلي هيئت مديره)

نام:  فريدون
نام خانوادگي:  بهمئي


مدرك تحصيلي:کارشناسي ارشد مديريت دولتي

برخی سوابق و مسئولیت ها:  

رئیس امور حقوقی و قراردادها شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

رئیس امور قراردادها شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عضو کمیته بهره وری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عضو کمیته استانداردها شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عضو کمیته فنی بازرگانی توسعه میادین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تلفن: 34490130-061

دورنگار:34490130-061 


 سرپرست مدیريت عملیات غیرصنعتی

نام:  مسعود
نام خانوادگي:  قاسمي

مدرك تحصيلي:  کارشناسي ارشد – مدیریت استراتژيك


برخی سوابق و مسئولیت ها:  

      سرپرست مدیریت عملیات غیرصنعتی

       معاونت خدمات رفاهی و اجتماعی-مدیریت عملیات غیر صنعتی

      مدیر خدمات رفاهی و امور پشتیبانی شرکت خدمات رفاهی نفت

      رئیس اداره بهبود روابط کار و امور اجتماعی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

تلفن: 32263222-061

فاکس: 32263222-061


بازگشت               چاپ چاپ

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد.