شركت بهره‌برداري نفت و گاز مارون

مديرعامل و اعضاي هيئت مديره

                                                                                  مديرعامل

نام:  جهانگیر                          
                                                                                              
نام خانوادگي:  پورهنگ

تاریخ تولد : 1342 تاریخ استخدام در صنعت نفت : 1372 + دوسال سابقه ادارات دولتی مدرک تحصیلی : کارشناسی فیزیک هسته ای کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی

 در صنعت نفت : 1-مهندس ناظر ابزار دقیق در پروژه های نفت و گاز مهندسی ساختمان

2-سرپرست ابزار دقیق پالایشگاه گاز دالان 

3-سرپرست ابزار دقیق واحدهای گاز و گاز مایع 700/800 

4-رئیس اداره تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان 

5-مدیر خدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان 

6-عضو هیئت مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان 

7-مدیر پروژه های احداث واحدهای نمکزدایی لب سفید – اهواز بنگستان یک – هفتکل – نفت سفید

8-قائم مقام و رئیس امور مهندسی طرح احداث واحدهای نمکزدایی 

9-مجری طرح احداث و توسعه واحدهای نمکزدایی آغاجاری و گچساران

10-هم اکنون مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون می باشند.    مديرامورفني

نام :مسعود

نام خانوادگي : باغبان                                                           

تاریخ تولد : 30/10/1336

تاریخ استخدام در صنعت نفت : 11/04/1368

مدرک تحصیلی :

مهندسی شیمی –فارغ التحصیل دانشکده نفت آبادان

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی با گرایش مدیریت استراتژیک

فارغ التحصیل علوم و تحقیقات

 در صنعت نفت :

1-رئیس تاسیسات مهندسی بهره برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

2-مدیر عملیات و عضو هیات مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

3-رئیس مهندسی بهره برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون4-رئیس اداره مهندسی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز ماروناکنون مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون می باشد .


   
 

مديرامور مالي


نام: حبيب
خانوادگي: مياحي

تاریخ تولد : 1341
تاریخ استخدام : 
68/3/20

مدرک تحصیلی : ليسانس حسابداري

سوابق كاري

15/3/62 رئيس كارگزيني ارشاد اسلامي استان خوزستان

1/1/64 رئيس دبيرخانه ارشاد اسلامي استان خوزستان

1/2/65 رئيس حراست ارشاد اسلامي استان خوزستان

20/3/68  رئيس حفاظت پرسنل شركت سهامي لوله سازي نفت

1/1/69 رئيس حراست شركت سهامي لوله سازي نفت

1/5/70 حسابدار ارشد كنترل اموال شركت سهامي لوله سازي نفت

1/1/71 حسابدار ارشد كنترل اموال

1/6/72 حسابدار ارشد كالا

24/5/75 حسابدار ارسد حسابداري اموال

1/1/79 حسابدار ارشد كنترل اسناد

24/5/80 حسابدار ارشد اموال

17/2/82 رئيس حسابداري حسابهاي دريافتني و پرداختني

11/9/82 آناليست بودجه و كنترل هزينه ها شركت مارون

1/3/84 آناليست ارشد بودجه و كنترل هزينه هاي سرمايه اي

1/2/86 آناليست ارشد اعتبارات و هزينه ها

1/7/87 مسئول حسابداري دفاتر مالي

1/8/89 كارشناس بودجه وكنترل هزينه هاي عملياتي

رئيس اداره حسابداری مالی نفت و گاز مارون

اكنون مدیر امور مالی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون می باشند.

سوابق كاري ديگر با حفظ سمت از سال91 به بعد

عضو كميته فني/ بازرگاني در خصوص خريد كالا

عضو كميته فني/بازرگاني در خصوص امور قراردادها

عضو علي البدل كميسيون معاملات

معاون ذيحساب شركت

عضو كميته ارزيابي كيفي پيمانكاران در خصوص امورقراردادها

عضو كميته ارزيابي كيفي پيمانكاران در خصوص خريد كالا 

مديرخدماتمحمد سمالی

تاریخ تولد: 1354/6/30

استخدام: 1370/7/20

تحصیلات : کارشناسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق کار :

مکانیک ماشین آلات

تکنیسین تعمیرات مکانیکی

شهردار اندیکا قلم خواجه

سرگروه خدمات مکانیزه راه و ساختمان ستاد

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح جلوگیری از گازهای همراه

سرپرست اجرایی پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع 1700

سرپرست پروژه احداث خطوط لوله و تزریق گاز تکمیلی (چاههای 44-83-90 ) کوپال

هم کنون مدیر خدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون می باشند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V5.3.6.0