• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ 
دستورالعمل های عملیاتی شركت یكسان سازی و به روز رسانی می گردد

مهندس محمدي:

دستورالعمل هاي عملياتي شركت يكسان سازي و به روز رساني مي گردد

مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از آغاز به كار "كميته بازرسي جاري سازي دستورالعمل هاي كاربردي در تاسيسات و خطوط لوله" در راستاي بررسي، اصلاح، يكسان سازي و به روز رساني اين دستورالعمل ها در حوزه عملياتي شركت هاي بهره بردار تابع اين شركت خبر داد.

به گزارش روابط عمومي، مهندس احمد محمدي با بيان اينكه اجراي دقيق و  به هنگام  اين دستورالعمل هاي پيشگيرانه، ضامن سلامت سرمايه هاي انساني و تجهيزاتي سازمان علاوه بر زيست بوم پيراموني مي شود، گفت: بررسي و ارزيابي اين دستور العمل ها كه شامل دستورالعمل هاي نگهداري، راه اندازي، ايمني و ساير اقدامات فني و عملياتي مي باشد، به كميته مذكور سپرده شده است و در گام نخست، 17 واحد عملياتي در حوزه مجتمع هاي صنعتي شركت هاي بهره برداري نفت و گاز كارون و مارون از اين منظر مورد بازديد قرار گرفتند.

وي بر توجه ويژه شركت هاي بهره بردار به دستور العمل هاي نگهداري از تجهيزات، تأسيسات و ماشين آلات در هنگام توقف از كار تاكيد كرد و افزود: اين دستور العمل ها نيز به روز رساني و تكميل گرديده و انتظار مي رود به صورت جدي مورد توجه واحدهاي مربوطه قرار گيرد.

مدير عامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب  اذعان داشت: شركت هاي بهره بردار تابعه مناطق نفتخيز جنوب تا به امروز در امر صيانت از منابع انساني، توليد و تاسيسات فرايندي موفق بوده اند اما اين كميته در راستاي يافتن نواقص احتمالي يا كاستي هايي كه به دليل پيشرفتهاي فن آوري، تنوع و جديد شدن برخي رويه هاي عملياتي و حتي شرايط اقليمي در دستورالعمل هاي كنوني وجود دارد، تشكيل گرديده و لازم است با تعامل و همكاري شركتهاي تابع و كميته، دستورالعمل ها تكميل و به روز رساني گردند.

 

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V5.3.6.0