دوشنبه, 19 آذر 1397 الاثنين, ديسمبر 10, 2018           فارسی English

عنوان : ممیزی صدور گواهی نامه سیستم مدیریت یكپارچه مدیریت عملیات غیرصنعتی
زير عنوان : ممیزی صدور گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه براساس استاندارهای،OHSAS18001:2007 ،ISO14001:2015 ، ISO9001:2015 طی روزهای 29 و 30 بهمن 1396 در مدیریت عملیات غیرصنعتی برگزار گردید.
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 

ممیزی صدور گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه مدیریت عملیات غیرصنعتی

ممیزی صدور گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه براساس استاندارهای،OHSAS18001:2007 ،ISO14001:2015 ، ISO9001:2015   طی روزهای 29 و 30 بهمن 1396 در مدیریت عملیات غیرصنعتی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومي، در جلسه اختتامیه مميزي، مديريت عمليات غيرصنعتي برای یازدهمين سال پیاپی موفق به اخذ گواهينامه استقرار سیستم هاي سه گانه مديريت يكپارچه براساس آخرین استاندارهای ویرایش 2015 گردید.

 

جلسه اختتاميه اين مميزي با حضور محمد نريمسازاد مدير عمليات غيرصنعتي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و معاونین مدير، رؤسای ادارات و كارشناسان مديريت عمليات غيرصنعتي و مميزين شركت  FQCبرگزار شد.

 

در اين جلسه نماينده شركت FQC اظهار داشت: هدف از مميزي، اخذ گواهينامه های ايزو نمی باشد بلكه پيدا نمودن نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر آن است. بر اساس یافته های موجود هیچگونه عدم انطباقی در فرآيندها و خدمات ارایه شده این مدیریت گزارش نگردید که نشانگر تعهد و رعایت قوانین و الزامات استاندارد در این مدیریت می باشد.

 

در پايان نريمسازاد مدير عمليات غيرصنعتي ضمن تشكر و قدرداني از مميزان شركت FQC ، اظهار داشت: به کار بستن توصیه های ممیزان در راستاي بهبود مستمر سيستم و ارائه خدمات بهتر از اهم برنامه های آتی این مدیریت خواهد بود.

 


نمایش تعداد بازدیدها : 281

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد.