• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ 
براي اولين بار در كشور محقق شد
ساخت گل حفاری فوق سنگین توسط مناطق نفتخیز جنوب

براي اولين بار در كشور محقق شد

ساخت گل حفاري فوق سنگين توسط مناطق نفتخيز جنوب

كارشناسان معاونت حفاري شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب موفق شدند در اقدامي نوآورانه، گل حفاري فوق سنگين را براي اولين بار در كشور ساخته و مورد استفاده قرار دهند.

به گزارش روابط عمومي، مدير عامل شركت ملي مناطق نفتخيز جوب ضمن ابراز خرسندي از وجود عزم و توان فني و علمي در  كارشناسان اين شركت كه براي توليد، نگهداشت آن و صيانت از سرمايه هاي شركت بكار گرفته مي شود، گفت: چندي پيش يكي از چاه هاي تحت راهبري در ميدان بي بي حكيمه دچار افزايش فشار نامتعارف و جريان گرديد  كه بدليل وجود ريسك فوران ، جهت كنترل و مهار چاه، كارگروه فني معاونت حفاري مناطق نفتخيز جنوب تشكيل و كليه راهكارهاي مختلف بررسي گرديد و با توجه به شرايط عملياتي و مشكل عدم وجود گل حفاري با وزن مورد نياز، گل فوق سنگين به وزن 174pcf طراحي، ساخت و استفاده گرديد.

مهندس احمد محمدي افزود: سنگين ترين گل موجود و در دسترس در كشور، 164pcf مي باشد و ما براي مهار اين فشار مي بايست گلي سنگين تر را تزريق مي كرديم تا بتواند فشار بسيار بيش از 2400Psi چاه را مهار كند و مانع فوران آن گردد.

وي با تاكيد بر اينكه محاسبه وزن گل بايد به صورتي دقيق باشد كه علاوه بر جلوگيري از فوران چاه به درون سازند نيز نفوذ نكند، اذعان داشت: با استفاده از مدل هاي علمي و تجربه ي زياد كارشناسان شركت، ماده اي به نام "سي واي مكس"  به همراه چند افزودني ديگر مورد استفاده قرار گرفت و گل مورد نظر با وزن 174pcf و شرايط رئولوژي مناسب آماده گرديد كه با استفاده از آن بر جريان چاه غلبه و چاه كنترل شد.

مدير عامل شركت مناطق نفتخيز جنوب اين دستاورد بزرگ را نتيجه تلاش و دقت عمل كارگروه فني و تخصصي معاونت حفاري اين شركت دانست و ضمن تقدير از مجموعه ي متولي اين پروژه گفت: ما آمادگي داريم دانش ساخت و تزريق اين گل فوق سنگين را در اختيار ساير شركت هاي ايراني و خارجي كه داراي مخازن پرفشار هستند، قرار دهيم.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0