• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ 
تشكیل گروه ویژه حفاظت از خطوط لوله در شركت بهره برداری نفت و گازآغاجاری

در راستاي صيانت و حفاظت از خطوط لوله جرياني در حوزه جغرافياي شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري، گروه ويژه حفاظت از خطوط لوله  با مديريت اداره حراست تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري گروه ويژه با دستور مدير عامل اين شركت  و با هدف پايش و كنترل خطوط لوله جرياني فرعي و صادراتي از طريق بازديد ميداني و مسير گشايي خاكي خطوط با استفاده از ظرفيت هاي داخلي شركت تشكيل گرديد.

شناسايي معارضين حريم خطوط لوله و تأسيسات و اعمال ماده چهارده از طريق سيستم هاي قضايي، بازديد از كارگاهها و صنايع مستقر در ميادين نفتي و همجوار تأسيسات، بازديد از روستاها در محدوده ميادين نفتي با هماهنگي شوراهاي روستايي، كنترل نقاط نمونه گيري و فشارگيري كليه چاههاي توليدي، بررسي شيرخانه ها و غيره را مي توان از اهم وظايف محوله به اين گروه برشمرد.

 

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.3.6.0