• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
مانور آمادگی ناوگان ترابری مناطق نفت خیز جنوب در شرایط اضطراری برگزار شد

مانور آمادگی ناوگان ترابری مناطق نفت خيز جنوب در شرايط اضطراری برگزار شد

مانور آمادگی در مواقع اضطراری و واکنش سريع مديريت عمليات ترابري و پشتيباني توليد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي، اين مانور در راستاي رعایت الزامات ایمنی و حفظ حداکثری سلامت سرمایه های انسانی و تجهيزات و ماشين آلات و با هدف پشتیبانی از استمرار تولید نفت برگزار شد.

مهندس مهران حسنوند مدیر عمليات ترابري و پشتيباني توليد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب كه بر اجراي اين مانور نظارت مستقيم داشت بر نقش مؤثر هر یک از کارکنان و سیستم های واکنش در شرایط اضطراری تأکید نمود و تداوم اين مانورها را براي آمادگی 100 درصدی معاونت ها و اداره هاي زیر مجموعه اين مديريت خواستار شد.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V5.3.6.0