دوشنبه, 19 آذر 1397 الاثنين, ديسمبر 10, 2018           فارسی English

عنوان : برگزاری جلسه هماهنگی پروژه پژوهشی «مطالعات آزمایشگاهی تزریق دی اكسید كربن در مخزن آسماری میدان رامین با هدف افزایش ضریب بازیافت نفت» به شماره قرارداد 0402-21-96
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 
ساعت : ۱۰:۲:۴۳
عنوان گروه خبري : تصويب خواهي پروژه ها . جلسات مهم .

برگزاري جلسه هماهنگي پروژه پژوهشي «مطالعات آزمايشگاهي تزريق دي اكسيد كربن در مخزن آسماري ميدان رامين با هدف افزايش ضريب بازيافت نفت» به شماره قرارداد 0402-21-96جلسه هماهنگي (Kick off meeting ) قرارداد پژوهشي با عنوان " مطالعات آزمايشگاهي تزريق دي اكسيد كربن در مخزن آسماري ميدان رامين با هدف افزايش ضريب بازيافت نفت " در تاريخ 96/12/06 و با حضور مجريان پروژه از دانشگاه تهران و مسئولين و كارشناسان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در اهواز برگزار گرديد.

قرارداد پژوهشي فوق الذكر في ما بين شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب به عنوان كارفرما و دانشگاه تهران به عنوان مجري منعقد و شروع به كار آن از تاريخ 96/09/22 به مجري اعلام شده است. مبلغ پروژه  8/704/000/000 ريال مي باشد و مقرر شده است در زمان 20 ماه انجام گردد.

هدف از انجام پروژه پژوهشي مذكور، بررسي و آناليز آزمايشگاهي و شبيه سازي تزريق امتزاجي گاز دي اکسيد کربن در ميدان رامين با استفاده از نمونه سنگ و سيال واقعي مخزن مي باشد. به دست آوردن دقيق حداقل شرايط لازم براي امتزاج ميان نفت زنده مخزن و سيال تزريقي در محيط متخلخل مخزن و تحت شرايط مخزن، به گونه اي كه دبي مناسب توليد نفت در عين تحقق حداكثر ضريب بازيافت نفت اتفاق افتد و مشكلاتي همچون رسوب آسفالتين به حداقل برسد، مهمترين مسأله اي است كه ضرورت و اجراي اين پروژه مي باشد.


بازگشت           چاپ چاپ