يکشنبه, 30 دی 1397 الاحد, جانفييه 20, 2019           فارسی English

عنوان : اعلام عدم نیاز 2 پروژه پژوهشی منابع انسانی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ 
ساعت : ۱۴:۲۴:۲۵
عنوان گروه خبري : تصويب خواهي پروژه ها .
بنا به درخواست رسمي مديريت منابع انساني شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب (متقاضي پروژه) انجام پروژه هاي ذيل منتفي اعلام شده است.
1- سنجش فرسودگي كاركنان و عوامل موثر  بر آن و ارائه راهكار
2- شناسايي الگوي تمايل به انتقال كاركنان از مناطق نفت خيز جنوب وتمايل به انتقال كاركنان از واحد هاي فني و عملياتي به واحد هاي ستادي و ارائه راهكاربازگشت           چاپ چاپ