يکشنبه, 30 دی 1397 الاحد, جانفييه 20, 2019           فارسی English

عنوان : برگزاری سمینار نهایی پروژه پژوهشی «تحقیقات آزمایشگاهی بررسی روش‌های ازدیاد برداشت از میدان آب تیمور» به شماره قرارداد 0343-21-91
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ 
ساعت : ۱۴:۱۳:۵۹
عنوان گروه خبري : اطلاعيه و سمينارها .
جلسه سمينار نهايي پروژه پژوهشي «تحقيقات آزمايشگاهي بررسي روش‌هاي ازدياد برداشت از ميدان آب تيمور» به شماره قرارداد  0343-21-91 در تاريخ 28/08/97 برگزار شد.

پروژه پژوهشي مذكور توسط پژوهشگاه صنعت نفت و با هدف بررسي اثر تزريق آب، گازهاي امتزاجي و غيرامتزاجي در افزايش برداشت نفت از مخزن بنگستان ميدان آب تيمور انجام شد. این پروژه شامل 5 فاز مطالعات کتابخانه ای، آزمایشات خواص سنگ، آزمایشات تورمی سیال، آزمایشات تعیین فشار امتزاجی با استفاده از آزمایش لوله قلمی و آزمایشات سیلابزنی می باشد. طبق نتايج به دست آمده تزريق آب دريا (خليج فارس) و تزریق متناوب آب و گاز (WAG) منجر به بيشترين ضريب بازيافت نفت در مقیاس مغزه شده است.  همچنين تزريق دي اكسيد كربن در مدت زمان كوتاهتري نسبت به بقیه آزمایشات منجر به ازدیاد برداشت قابل توجهي شده است.


بازگشت           چاپ چاپ