• ساعت : ۱۲:۳۹:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ 
برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با درس آموزی از حوادث در اداره آموزش شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران
بنا به گزارش روابط عمومی : گزارش دوره های آموزشی مرتبط با درس آموزی از حوادث با محوریت بررسی حوادث رخ داده به شرح ذیل می باشد . آشنایی با الزامات HSE در تعمیرات اساسی واجدین شرایط 319 نفر ، سیستم پروانه PTW 328 نفر ، شناخت الزامات HSE در قراردهای کاری بین کارفرما و پیمانکار 170 نفر ، الزامات ایمنی کار در فضای محدود و محصور 353 نفر ، ایمن سازی مخازن در برابر صاعقه 169نفر ، راهنمای ایمن پیش راه اندازی PSSR به تعداد 55نفر می باشد . در پی گزارش دوره های آموزشی سرپرست اداره آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت : دوره های درس آموزی از حوادث بنا بر ماهیت هر شرکت طبق ابلاغیه رئیس آموزش مرکزی وزارت نفت و با نظر واحد HSE اولویت بندی می شود که می بایست در بازه زمانی سال 1397 و 1398 برنامه ریزی و اجرا گردد . راستی پور ادامه داد : کار تخصصی جهت تدوین سر فصل دوره های درس آموزی از حوادث توسط کارشناسان وزارت نفت انجام گرفته و نیاز تمامی گروهها ی هدف دیده شده است . وی گفت در همین راستا دوره ایمنی پیش راه اندازی Pre_Start_up safty review توسط کارشناس مجرب ایمنی فرآیند به مدت 24 ساعت (3روز) از تاریخ 1398/04/15 لغایت 1398/04/017 در اداره آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران برگزار گردید . وی تصریح کرد : هدف از برگزاری دوره آشنایی با الزامات ایمنی و نحوه انجام PSSR به جهت حفظ و کنترل مجدد الزامات ایمنی در فازهای طراحی ، ساخت نصب قبل از راه اندازی واحد / خطوط لوله و حصول اطمینان از راه اندازی و بهره برداری ایمن کلیه تاسیسات و آماده بودن سیستم ، تجهیزات و نیروی انسانی قبل از مرحله راه اندازی می باشد . وی در پایان گفت : تعداد واجدین شرایط در این دوره 55 نفر می باشد که انشاءالله دور دوم بعد از ارزیابی مدرس در آینده بر گزار خواهد شد .
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.3.6.0