• ساعت : ۱۲:۴۴:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ 
انتصاب در شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران
به گزارش روابط عمومی : مهندس احمد پورهادی مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران طی حکمی جناب آقای علی اکبر حافظی نیا را به عنوان رئیس اداره نگهداری و تعمیرات منصوب کرد . در حکم این انتصاب آمده است ، با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی از تاریخ صدور این حکم به سمت رئیس اداره نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران منصوب می گردید .امیدوارم با توکل به خداوند متعال و استفاده از توان نیروهای متعهد و متخصص آن اداره و پشتکار خویش در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف سازمان موفق و مؤید باشید. مدیر عملیات در پایان این حکم از زحمات و تلاش جناب آقای ذوالاکتاف رشیدی که چندین سال این مسولیت را به عهده داشته و اکنون به افتخار بازنشستگی نائل شده را ارج نهاده و تشکر و قدردانی نموده است . لازم به توضیح است آقای حافظی نیا پیش از این سرپرستی اداره نگهداری وتعمیرات شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران را به عهده داشته اند.
امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V5.3.6.0