دوشنبه, 19 آذر 1397 الاثنين, ديسمبر 10, 2018           فارسی English

مشخصات عمومی
کد: م م/0489/96 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 142 رگ سفید وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه تفاهم- 8/12/96 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه تفاهم- 9/12/96

قوانین
تاريخ شروع: 15/12/1396 مهلت دریافت اسناد: 27/12/1396
مهلت تحويل پیشنهادات: 19/01/1397 تاريخ بررسی پیشنهادات: 20/01/1397
تاریخ انقضاء: 20/01/1397
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد.