دوشنبه, 19 آذر 1397 الاثنين, ديسمبر 10, 2018           فارسی English

مشخصات عمومی
کد: م م/0464/96 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: مربوط به خدمات مورد نیاز معاونت زمین شناسی گسترشی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه آنزان- 8/12/96 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه آنزان- 9/12/96

قوانین
تاريخ شروع: 09/12/1396 مهلت دریافت اسناد: 19/12/1396
مهلت تحويل پیشنهادات: 19/12/1396 تاريخ بررسی پیشنهادات: 19/12/1396
تاریخ انقضاء: 20/12/1396
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد.