دوشنبه, 19 آذر 1397 الاثنين, ديسمبر 10, 2018           فارسی English

مشخصات عمومی
کد: م م/0494/96 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: برگزاری مناقصه مربوط به انجام خدمات خودرویی (هدایت) 89 نفر راننده پایه دووم (راننده سبک) بصورت دو نوبتکار 12 ساعته مورد نیاز عملیات ترابری وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه روای ملت- 15/12/96 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه روای ملت- 16/12/96

قوانین
تاريخ شروع: 16/12/1396 مهلت دریافت اسناد: 26/12/1396
مهلت تحويل پیشنهادات: 26/12/1396 تاريخ بررسی پیشنهادات: 26/12/1396
تاریخ انقضاء: 27/12/1396
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد.