دوشنبه, 29 بهمن 1397
جستجو:           |    

معرفي معاونت تقويت فشار/ تزريق گاز و گازمايع

اهم وظايف

اين معاونت مسئوليت برنامه‌ريزي و كنترل، نظارت، هماهنگي و بررسي عملكرد كليه تأسيسات سطح‌الارضي گاز در شركتهاي بهره برداري نفت وگاز پنجگانه و نيز ارتباط و هماهنگي با ديگر سازمانهاي مرتبط شامل شركت ملي گاز، شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت ملي پالايش و پخش، نظارت بر صادرات موادنفتي، امور بين‌الملل، شركت نفت مركزي، پايانه‌هاي صادراتي و ديگر سازمانهايي كه به نوعي با شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در ارتباط با تأمين خوراك و يا دريافت محصولات مرتبط هستند را برعهده دارد.  همچنين،بررسي و ارائه طرح هاي جديد و گسترشي و تغييرات لازم در پروژه‌هاي اين معاونت، همكاري و مشاركت در بررسي و پيشنهاد احداث كارخانه‌ها و تأسيسات جديد متناسب با سياستهاي كلان شركت، نظارت مهندسي و مشاركت در امر مطالعات مقدماتي/ تخصصي و اجراي پروژه‌ها، ارائه خدمات فني و مهندسي به منظور ارتقاء كمي و كيفي توليد، نظارت مستمر بر شاخصهاي عملكرد كارخانه‌ها و پالايشگاههاي گاز وگازمايع، تأسيسات تقويت فشار و تزريق گاز، سازگاري عملكرد تأسيسات با محيط زيست و حداقل كردن هرزروي منابع و هماهنگي در ايجاد شرايط بهينه در تأسيسات گاز جهت استمرار عمليات با حداكثر درجه ايمني ، از جمله اهم وظايف اين معاونت مي‌باشد.

از ديگر وظايف اين معاونت تجزيه و تحليل و ارائه رهنمودها و يا اصلاحات موردنياز در جهت بهينه‌سازي روشهاي موجود و انطباق آنها با برنامه‌هاي شركت، شناخت مشكلات كاري و اداري پرسنل تحت سرپرستي و سعي در برطرف نمودن آنها، مشاركت در فعاليت هاي برنامه‌ريزي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب ،كميته‌هاي عملياتي و بررسي فني و نيز كميته‌هاي تخصصي جهت بررسي پروژه‌ها و طرح هاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب مي‌باشد.  همچنين ، تهيه و ارائه گزارش هاي تحليلي داده ها و اطلاعات مرتبط با حوزه فعاليت اين معاونت ، مديريت را در امور تصميم‌گيري و آينده‌نگري ياري مي‌نمايد.

 

تأسيسات مرتبط

تأسيسات سطح‌الارضي گاز در شركتهاي بهره برداري ‌نفت و‌گاز پنجگانه اعم از كارخانه‌هاي گاز و گازمايع (16 واحد)، پالايشگاههاي گاز و گازمايع (2 واحد)، پالايشگاههاي شيرين‌سازي گاز (3 واحد)، تأسيسات جمع‌آوري و تقويت فشار گاز (38 واحد)، تأسيسات تزريق گاز (10 واحد)، صدها كيلومتر خطوط لوله ارتباطي، دهها شيرخانه بين‌راهي، سيستم‌هاي ذخيره‌سازي (2 واحد)، ايستگاههاي اندازه‌گيري (2 واحد) و چاههاي توليدي و تزريقي (97 حلقه). 

طرح هاي توسعه

طرح جامع توسعه ميادين گازي شامل:

احداث كارخانه هاي گاز و گازمايع 1700 مسجدسليمان ، 1800 آغاجاري ، 1900 پازنان (خامي) ، 2000 بي بي حكيمه (خامي) و 2300 مارون (خامي)
احداث دو پالايشگاه مايعات سنگين تر از اتان در بندر صادراتي ماهشهر

واحدهاي زيرمجموعه معاونت تقويت فشار / تزريق گاز و گازمايع

1- امور مهندسي گاز و گازمايع

2-    اداره نظارت بر عمليات تقويت فشار/ تزريق گاز و گازمايع

3-    برنامه‌ريزي و مطالعات توسعه اي

4-    خدمات مكانيزه

5-    امور اداري و آموزش

 

شرح كار و مسئوليتها

   امور مهندسي گاز و گازمايع

1-  ارائه خدمات فني و مهندسي به تأسيسات موجود فرآورش گاز و مايعات گازي شامل رفع تنگناها، طرحهاي اصلاحي، آزمايش عملكرد ، تغييرات فرآيندي موردنياز متناسب با تغيير شرايط خوراك و يا بنا بر درخواست واحدهاي پايين دستي

1-1-  اصلاحات طراحي (كنترل تغييرات طراحي و توسعه‌اي).

2-1-  تهيه شرح نياز.

2-  ارائه خدمات فني- مهندسي در پيگيري و نظارت بر احداث تأسيسات جديد گاز و گازمايع در مراحل مهندسي بنيادي، مقدماتي و تفصيلي پروژه‌ها.

3-    همكاري و مشاركت فعال در راه‌اندازي تأسيسات و پالايشگاههاي گاز وگازمايع

4-    نظارت بر كيفيت انجام تعميرات اساسي كارخانه‌ها و پالايشگاههاي گاز و گازمايع

5-    تدوين دستورالعمل‌هاي فني و تخصصي درخصوص راهبري تأسيسات و تجهيزات فرآيندي

 

   اداره نظارت بر عمليات تقويت فشار/ تزريق گاز و گازمايع

1-  برنامه‌ريزي ساليانه تأسيسات گاز و گازمايع

2-  كنترل و نظارت بر عملكرد جاري تأسيسات

3-  انجام محاسبات و تهيه گزارشات آماري و اطلاعاتي

4-  بررسي عملكرد تأسيسات

5-  هماهنگي در برنامه‌ريزي تعميرات اساسي

6-  نظارت بر عمليات مشترك في‌مابين شركتهاي بهره‌بردار پنجگانه

7-  پيگيري و تأمين برخي اقلام مصرفي تأسيسات

8-  بررسي و كنترل حوادث غيرمترقبه و توقفات ناخواسته

9-  پيگيري دقت‌سنجي ايستگاههاي اندازه‌گيري در مبادي ورودي و خروجي تأسيسات

 

  برنامه‌ريزي و مطالعات توسعه‌اي گاز و گازمايع

  تهيه برنامه پنجساله توليد و توزيع گاز سبك و مايعات گازي

1-  مطالعات فني- اقتصادي توسعه تأسيسات فرآورش گاز

2-  نظارت بر عمليات خطوط لوله و ايجاد راهبري پروژه‌هاي مربوطه

3-  تهيه كتابچه عملياتي/ تعميراتي خطوط لوله

4-  تهيه كتابچه پيشرفت پروژه‌‌هاي معاونت مديرتوليد (تقويت فشار/ تزريق گاز و گازمايع)

 

 خدمات مكانيزه

1-  انجام كليه امور رايانه اي معاونت مدير توليد (تقويت فشار/ تزريق گاز و گازمايع)

2-  بررسي نيازها و امكانات موجود و ايجاد تسهيلات در استفاده بهتر از رايانه در زمينه‌هاي مختلف مهندسي، ارتباط شبكه محلي و گسترده، شبكه جهاني اينترنت

3-  سيستم‌هاي جمع‌آوري و ارسال اطلاعات از راه دور معاونت مدير توليد

4-  پيگيري دررابطه با تأمين لوازم موردنياز از جمله قطعات و مواد مصرفي و لوازم تكميلي رايانه ها و تهيه دستگاههاي جديد و نظارت بر انجام امور مربوط به تعميرات دستگاههاي موجود

 
  امور اداري و آموزش

1-  مسئوليت ارزيابي و نظارت بر امور اداري و آموزشي جهت ارتقاء سطح علمي و پرورش نيروي انساني

2-  تأمين امكانات براي بهره‌وري هرچه بيشتر از نيروي انساني

3-  انجام امور پرسنلي از قبيل احكام ترفيع، جابجايي و انتقال كاركنان شاغل و جديدالاستخدام

4-  تنظيم اسناد پرداختي و فوق‌العاده‌هامعاونت گاز و گاز مايع مديريت توليد

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8