پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  پیام مدیر

   
  بازديد كننده گرامي: 

   
  مديريت  تداركات و امور كالاي مناطق نفتخيز جنوب يكي از مهمترين سازمانهاي تداركاتي وزارت نفت است كه نقشي محوري در تدارك و تأمين به موقع و بهينه مقادير زيادي از اقلام كالاي مورد نياز عمليات توليد و بهره‌برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز جنوب، تعمير و نگهداري صنايع، واحدهاي توليدي، اجراي پروژه‌ها و طرحهاي ملي به منظور تحقق اهداف كلان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب را به عهده دارد.

  نظام تداركات، بيشتر از اين جنبه حائز اهميت است كه در جهت توانمند سازي و بهينه سازي اقتصاد ملي نقش داشته و در حقيقت حلقه اتصال مهندسي و ساخت در پروژه‌هاي زير بنايي و همچنين حلقه رابط منابع داخل و خارج از سازمان است.

  از سوي ديگر تداركات چيزي فراتر از كالا وتجهيزات اوليه بوده و كليه منابع اصلي وپشتيباني از قبيل ماشين آلات، حمل و نقل ، بيمه، منابع مالي و انساني و سيستمهاي اطلاعاتي و مديريتي را شامل مي‌گردد. لذا با توسعه و بكارگيري تداركات الكترونيكي ولزوم بهره‌گيري ازسيستمهاي جامع اطلاعاتي همانندMRP ، JIT ،SCM ،ERP و مديريت دانش (knowledge management )، تداركات به حرفه‌اي كاملاً فني و تخصصي تبديل گرديده كه نيازمند فرهنگ سازي، تدوين قوانين و نظام اجرايي مناسب مي‌باشد.

  اين مديريت با هدف استفاده مطلوب از منابع مالي، كاهش هزينه‌ها، ارتقاء توان و سرعت تأمين كالا به روشهاي علمي(SCM,JIT,MRP و...)واتخاذ رويكرد حمايت از توليدات داخلي، بهبود سطح سرويس دهي وجلب رضايت مشتريان/متقاضيان كالا، جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و افزايش ضريب ايمني كاركنان، بهره‌‌گيري از فناوريهاي روز اطلاعات و ارتباطات را در جهت تحقق اهداف كلان  شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب درتأمين و نگهداشت مطلوب كالاها و مواد مورد نياز فرايند توليد و بهره‌برداري از منابع غني نفت و گاز، سر لوحه اهم وظايف خود قرار داده است. بسيارخرسند و اميدواريم كه با استقرار اين بستر ارتباط الكترونيكي و با تكيه بر تجارب ارزنده مديران و كارشناسان اين مديريت و تعامل سازنده با شما انديشمند گرامي، راه هاي تحقق اهداف عاليه جمهوري اسلامي ايران و توسعه و آباداني ميهن عزيزمان ايران، بيش از پيش هموار گردد.

   


  V5.3.6.0