پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

menu

  .

  مديريت امور فني مسئول برنامه‌ريزي جهت توليد و توسعه بهينه و صيانتي مخازن نفت و گاز درخصوص شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب مي‌باشد.

  بطوركلي اهداف و راهبردهاي كلان مديريت امور فني عبارتند از:

  · برنامه ريزي براي كسب اطلاعات مهندسي

  · تدوين برنامه‌هاي مطالعات زمين شناسي و مخازن

  · ارائه برنامه توسعه بهينه مخازن

  · ارائه برنامه‌هاي توليد نفت و گاز و تزريق گاز

  · ارائه برنامه‌هاي اصلاح و ازدياد برداشت

  · برنامه ريزي جمع‌آوري كليه گازهاي همراه توليدي

  · استحصال حداكثر مايعات

  · تزريق كليه پسابها با حفظ معيارهاي زيست محيطي

  · ارتقاء كيفيت نفت توليدي متناسب با شاخص‌هاي بازاريابي بين‌المللي و طراحي پالايشگاهها

  · ايجاد توسعه ارتباط علمي و پژوهشي با نهادهاي علمي ، تحقيقاتي و پژوهشي

  · آشنائي و كاربرد تكنيك‌ها و فناوري‌هاي روزآمد

  · حفظ استانداردهاي بين‌المللي

  · شناسائي امكانات داخل كشور و بكارگيري آنها و غلبه ديدگاه درازمدت براي راهبري فني سازمان.


  V5.3.6.0