پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفي عمليات غير صنعتي

  معرفي مديريت

  معرفي مديريت عمليات غيرصنعتي

  در كنار بخشهاي عملياتي صنعت نفت در جنوب كه وظيفه خطير توليد و بهره برداري نفت و گاز را برعهده دارند، فعاليتهاي پشتيباني ، خدماتي و رفاهي نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است .

  مديريت عمليات غيرصنعتي بي شك پشتيبان عمليات توليد نفت و گاز مي‌باشد كه در زمينه ارائه خدمات رفاهي و اجتماعي، خدمات مهندسي تعميرات و تأسيسات، بهسازي و نگهداشت فضاي سبز ادارات و منازل سازماني فعاليت داشته و به يقين اين فعاليت ارتباط تنگاتنگي با ميزان خرسندي و رضايت شغلي مجموعه كاركنان بويژه در شرايط اقليمي مناطق نفتخيز جنوب دارد .

  مديريت علميات غيرصنعتي براساس تعاليم اسلامي و انساني و با تعهد به الزامات كيفيت، ايمني، بهداشت حرفه‌اي و زيست محيطي، استاندارهاي :

  ISO14001:2004 ،OHSAS18001:2007 ،ISO9001:2008

  را به عنوان الگوي سيستم مديريت يكپارچه انتخاب نموده است و در راستاي منافع نظام مقدس جمهوري اسلامي، اهداف ذيل را مدنظر دارد :

  1- فرهنگ سازي و ايجاد نگرش جديد در خصوص اصلاح الگوي مصرف و اتخاذ رويكردهاي مقرون به صرفه براي حفظ و توسعه منابع انساني، طبيعي، مادي و اجتماعي در راستاي كاهش تلفات، زيان‌ها، ضايعات و آلاينده‌ها.

  2- تعهد به تبعيت و اجراي الزامات قانوني متناسب با ماهيت فعاليت‌هاي سازمان به منظور بهبود مستمر فرآيندهاي انجام كار.

  3- در اولويت بودن موضوعات ايمني، بهداشت و محيط زيست در انجام كليه فعاليت هاي سازمان.

  4- شناسايي و استفاده بهينه از افراد متخصص، متعهد و با صلاحيت جهت ارتقاء بهره وري و بهبود عملكرد سازمان.

  5- حمايت از پژوهش‌ها و تحقيقات كاربردي، آموزش و افزايش سطح دانش، آگاهي و مهارت كاركنان در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات ، افزايش ضريب ايمني ، حفظ سلامت كاركنان وحفاظت از محيط زيست.

  6- استفاده از علوم و فن آوري روز، نوسازي و بكارگيري وسايل و تجهيزات جديد جهت افزايش كارايي سيستم،كنترل وكاهش وقوع حوادث، پيشگيري از بروز بيماريهاي شغلي و عوامل زيان آور محيط كار همچنين حذف آلاينده ها و ايجاد محيطي پاك.

  7- ارتقاء سطح رضايتمندي مشتريان با استفاده از دريافت نظرات و پيشنهادات كليه طرفهاي ذينفع و پايش مستمر عملكرد و تقويت فرهنگ ارتباطات درون و برون سازماني.

  8- افزايش بهره وري سازمان از طريق بهبود فرآيندهاي كاري و اثر بخشي فعاليت ها.

  9- افزايش ميزان مشاركت كاركنان و تشويق آنان جهت ارائه پيشنهادات مفيد و سازنده به منظور بهبود خدمات ارائه شده.

  مديريت عمليات غيرصنعتي با رويكرد صيانت از سلامت كاركنان ، حفظ محيط زيست و ارائه تسهيلات رفاهي و خدماتي، در مسير كيفي سازي هرچه بيشتر ارائه خدمات رفاهي گام خواهد برداشت و در اين راستا نيازمند تعامل كاركنان گرانقدر مناطق نفتخيز جنوب مي باشد

  V5.3.6.0