پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راهنما

کاربر گرامی

شما می توانید ظرف مدت حداکثر 60 روز پس از اعلام شکایات خود با وارد نمودن کد رهگیری پاسخ خود را دریافت نمایید.

در صورت فراموش نمودن کد رهگیری می توانید با شماره    4122993-0611 تماس حاصل نمایید.


پیگیری شکایات
لطفا کد رهگیری را وارد نمایید
کد پیگیری: :   V5.3.6.0