پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اعلام سوء جریان
  سامانه الکترونیکی بازرسی و پاسخگویی به شکایات
   نام     نام خانوادگی  
   نام پدر     شماره شناسنامه  
   کد ملی     کد پستی  
   شماره تلفن همراه     شماره تلفن ثابت  
   آدرس  
  * موضوع  
  * متن اعلام سوء جریان  
  تاریخ  1398/06/03  مدارک و مستندات  
    
  شماره ثبت   
  ارسال

V5.3.6.0