پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398
  بهينه سازي مصرف انرژي

   

  بهينه‌سازي مصرف انرژي

   

   

  شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در راستاي سياست‌هاي استراتژيك جمهوري اسلامي ايران و هم‌چنين وزارت نفت در بخش انرژي به منظور مديريت انرژي، منطقي كردن مصرف انرژي، حفاظت از محيط زيست، بهره‌برداري كارآمد و بهينه از انواع حامل‌هاي انرژي، اداره بهينه‌سازي مصرف انرژي ايجاد شد. اين اداره زير مجموعه مديريت توليد است كه مستقيماً زير نظر مديرمحترم توليد انجام وظيفه مي‌كند. به طور كلي فعاليت‌هاي اين اداره سرپرستي و هدايت كليه امور مربوط به بهينه‌سازي مصرف انرژي در سطح شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و شركت‌هاي تابعه مي‌باشد.

  بعضي از اين امور عبارت‌اند از:

  -   تهيه و تدوين معيارهاي، سياست‌هاي تشويقي، تبليغي، اجرايي و هدايت فعاليت‌ها در جهت محقق كردن اهداف بهينه‌سازي مصرف انرژي.

  -       مطالعه، بررسي، بسترسازي و انجام اقدامات لازم براي بهينه‌سازي مصرف انرژي.

  -       نظارت بر اجراي روش‌هاي افزايش راندمان مصرف انرژي در بعد فني و اقتصادي.

  -   هدايت تحقيقات در زمينه اصلاح و بهسازي امكانات، تاسيسات و اماكن مسكوني/ اداري موجود.

  -   همكاري و هماهنگي و ارايه خدمات فني و مهندسي در طرح‌ها و پروژه‌ها و نظارت بر اجراي آن‌ها در زمينه بهينه‌سازي مصرف انرژي.

  -       طراحي و تدوين روش‌هاي كاهش آلودگي محيط زيست ناشي از مصرف انرژي.

  -       تدوين و رعايت اجراي استانداردها و مشخصات فني مربوط به مصرف انرژي.

  -   سياست‌گذاري و طراحي دوره‌هاي آموزشي، پژوهشي و كاربردي در جهت ارتقا سطح دانش و آگاهي‌هاي عمومي/ تخصصي و نيز فرهنگ‌سازي در جهت رسيدن به مصرف بهينه انرژي.

  -   سرپرستي و نظارت بر اجراي مميزي‌هاي جامع انرژي در كليه ساختمان‌ها و كليه واحدهاي صنعتي.

  -   نظارت و سرپرستي بر جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و ارزيابي و طبقه‌بندي آمار و اطلاعات مربوط به الگوها، ميزان و هزينه‌هاي مصرف انرژي و تعيين شاخص‌هاي مصرف انرژي.

  -       بهينه‌سازي مصرف سوخت در سيستم‌ها، وسائل حمل و نقل.

  -       جايگزني ساير حامل‌هاي انرژي‌ها به جاي سوخت‌هاي پرمصرف و فسيلي.

  -       طراحي و تدوين روش‌هاي به كارگيري مناسب انرژي‌هاي تجديدپذير.      

                                                                                   

  به طور كلي فعاليت اداره بهينه‌سازي مصرف انرژي، مطالعه، بررسي، بسترسازي و انجام اقدامات لازم و اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي تهيه و تدوين معيارها و استانداردهاي مصرف انرژي در تمامي فعاليت‌هايي است كه به نحوي در فرآيند توليد و مصرف انرژي در سطح شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب مي‌باشد.

  بخشي از فعاليت‌هاي مهم و اصلي اين اداره در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب به طور خلاصه در قالب موضوعات و مباحث ذيل دسته‌بندي شده‌اند:

  1)   تدوين معيارها و استانداردهاي مصرف انرژي.

  2)   پياده‌سازي نظام جامع مديريت انرژي.

  3)   پايش و كنترل عاليه توليد و مصرف انرژي.

  4) مميزي جامع انرژي (صنعتي/ ساختمان) به منظور شناسايي پتانسيل‌هاي صرفه‌جويي و جلوگيري از تلفات انرژي با ارايه راهكارهاي اجرايي.

  5)   بهينه‌سازي مصرف انرژي در كارخانجات و تاسيسات صنعتي.

  6)   بهينه‌سازي مصرف انرژي در ساختمان‌هاي اداري و مسكوني.

  7)   بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش حمل و نقل.

  8)   اجرا و نظارت بر طرح‌هاي صرفه‌جويي و افزايش بازده انرژي.

  9)   بهسازي كليه تجهيزات، وسايل و ابزارهايي كه در فرآيند توليد انرژي موثر هستند.

  10)                      بسترسازي مناسب جهت به كارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير.

  11)                      ايجاد بانك اطلاعات انرژي.

  12)                      آموزش،آگاه‌سازي و فرهنگ‌سازي مصرف انرژي.

  13)                      كاهش آلايندگي‌هاي زيست محيطي ناشي از توليد و مصرف انرژي.


  V5.3.6.0