پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398

  بازرسي فني و خوردگي فلزات


    يكي از عوامل تاثير گذار در صنايع مختلف استمرار توليد ايمن مي باشد واين مهم همواره از سوي صاحبان صنايع در صدر اهداف آنها قرار داشته است. صنعت نفت ايران با قدمتي بيش از يكصد سال به عنوان تاثير گذارترين عامل بر اقتصاد گذشته و حال بوده و استمرار توليد نفت نيز نقش حياتي را در اين زمينه ايفا مي كند.
  سازمان بازرسي فني شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب اولين بار در دهه چهل ميلادي و متشكل از چهار كارشناس به منظور اطمينان از صحت عملكرد تجهيزات و ادوات مكانيكي ثابت و تحت فشار مورد استفاده در صنعت نفت ايجاد گرديد. اين سازمان با نظارت و بازرسي بر روي كليه مراحل طراحي، ساخت و  احداث ادوات مكانيكي و همچنين بازرسي حين سرويس تجهيزات مزبور و ارائه گواهينامه بهره برداري، به عنوان يك بازوي فني و مؤثر در صنعت نفت به ايفاي نقش پرداخته است.
  هم اكنون بازرسي فني و خوردگي فلزات مناطق نفت خيز جنوب با به كارگيري متخصصين مجرب بازرسي فني، مكانيك، متالوژي و شيمي با بهره گيري از جديد ترين شيوه هاي بازرسي در راستاي افزايش كارايي و عملكرد مطمئن تجهيزات فرآيندي مشغول به فعاليت است. اين مجموعه با در اختيار داشتن آزمايشگاههاي بسيار مجهز متالوژي، NDT، شيمي، رنگ و پوشش به حق به عنوان يكي از قديمي ترين و قوي ترين سازمان هاي بازرسي فني در سطح وزارت نفت مطرح مي باشد.

   

   

   

   


  V5.3.6.0