دوشنبه, 5 فروردين 1398

  آلبوم تصاوير

album1.jpg


  خاطرات

1.gif


 اي روشناي خانه اميد، اي شهيد    اي معني حماسه جاويد، اي شهيد    چشم ستارگان فلک از تو روشن است    اي برتر از سراچه خورشيد اي شهيد

 

  يادواره شهداي صنعت نفت

Majdzadeh.jpg

Tondgooyan.jpg

Shahidan Zendeand3.jpg   

Afgheh.jpgAfshari.jpg

Agharazi.jpg

Aghaei Govari.jpg

Afzali.jpg

 

 

 

 

 

 

Akbari.jpg

Amiri Moghadam.jpg

Ansari.jpg

Aram.jpg

Amini.jpg

Babak Pour.jpgBabolmorad.jpg

Amiri.jpg

 

 

 

 

 


  تازه ها

مناطق نفتخيز جنوب و دفاع مقدس

ضرورت اجراي تحقيق

با توجه به اهميت و جايگاه تأثيرگذار جنگ و در عين حال هزينه‌هاي سنگيني كه تجربه مكرر آن را نامطلوب مي‌سازد، شايسته است تا درسها، عبرت‌ها و دستاورد‌هاي جنگ به دقيق‌ترين شكل ممكن ثبت و ضبط شوند و براي انطباق هر چه بيشتر وقايع نگاري جنگ با واقعيات آن، بهتر است هر بخش رأساً و بدون واسطه به گردآوري و تحليل تجربه جنگي خود بپردازد تا نگاه و رويكرد كليشه‌اي به جنگ، ظرائف سرنوشت‌ساز را (كه فقط با مشاهده مستقيم قابل ادراك است) از ديده‌ها پنهان نسازد.  ثبت و انعكاس وقايعي كه مناطق نفتخيز جنوب در طول جنگ هشت ساله با آن مواجه گرديد و مهمتر از آن تجارب و دستاوردهاي اين مجموعه از دفاع مقدس، از اين قاعده مستثني نمي‌باشد.

لذا ضمن احترام به تلاش‌هايي كه در مجموعه‌هاي مختلف به ويژه ...      ... ادامه ...


مناطق نفتخيز و دفاع مقدس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8