پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


 


 

 

 دفتر مرکزي

 آدرس :

  اهواز- كوي فداييان اسلام (نيوسايت)- خيابان نفت - ساختمان پنج طبقه 

 کد پستي : 13333-61735

تلفن : 9-34442070-061
تلفن  : 34424119-061
نمابر :  986134452027
Email : nisoc@nisoc.ir

 

روابط عمومي

 آدرس :

  خرمكوشك - روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 كدپستي :13333-61735

 تلفن : 34124014 - 061
 نمابر : 32263144 - 061
Email : Pr@nisoc.ir

 

فناوري و اطلاعات

 آدرس :

  اهواز كوي فداييان اسلام - ساختمان چهار طبقه-طبقه هم کف

تلفن  : 34124193-061
 نمابر :  32263129 - 061
Email : computer@nisoc.ir

 

امور حقوقي و قراردادها

   آدرس :

  اهواز كوي فداييان اسلام خيابان پارك 4 اتاق شماره 1

 واحد هماهنگي امور حقوقي و قراردادها

تلفن  :  32263299-061
نمابر :  34490130-061
Email : Contracts@nisoc.ir

 

 پژوهش وفناوري

  آدرس :

  اهواز كوي فداييان اسلام - ساختمان پنج طبقه- بلوك 2- طبقه 5- راهرو مديريت

 اتاق 525- اداره پژوهش و فناوري صندوق پستي  : 13333-61735

تلفن  :  34490163-061
نمابر :   34490175-061
Email : Pajohesh@nisoc.ir
research.nisoc.ir

 

آموزش و توسعه

  آدرس :

  اهواز كوي فداييان اسلام»روبروي باشگاه نفت - ساختمان معارف اسلامي- واحد     برنامه ريزي و آموزش کامپيوتر

 تلفن  :  34422068-061
 
Email : cpandtc@nisoc.ir
trainning.nisoc.ir

 

  مديريت مهندسي و ساختمان

  آدرس :

  اهواز- كوي فدائيان اسلام- پنج طبقه- بلوك 1- كد پستي 13333-61735

تلفن  : 34128733-061
تلفن  : 34128720-061

نمابر : 34438795-061

 

مديريت تدارکات و امور کالا

  آدرس :

 اهواز- كوي فدائيان اسلام- پنج طبقه- بلوك 2- طبقه پنجم- راهرو مديريت - اتاق 519 

 تلفن  :  34128852-061
تلفن  :  34128653-061
نمابر :   34456003-061
Email : t.m.kala@nisoc.ir

ارتباط با ما
جهت ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل فرمایید

لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
متن پيام
چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
ايميل شما:
نام شما (انتخابي)
تلفن:
فاکس/نمابر:
  ارسال  پاک 

گروه دورانV5.7.4.0