مزایده مناقصه - شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1400/0011تهیه،طبخ،توزیع و سرو 2وعده غذا در آشپزخانه و رستوران کمپهای هفتکل و نفت سفید مناقصه یک مرحله ای 1400/07/211400/08/211400/07/221400/07/28مشاهده اطلاعات کامل
1400/0010انجام خدمات عملیات ایمنی و آتش نشانی در کلیه ی مناطق تحت امر شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان مناقصه یک مرحله ای 1400/07/121400/08/071400/07/131400/07/17مشاهده اطلاعات کامل
1400/0009انجام خدمات خودرویی تهیه و تأمین 35 دستگاه خودروی سنگین 12،16و 24 ساعته مناقصه یک مرحله ای 1400/06/071400/06/311400/06/081400/06/17مشاهده اطلاعات کامل
98601-48003خرید دستگاه تنفسی کامل مناقصه دو مرحله ای 1400/06/021400/07/301400/06/031400/06/13مشاهده اطلاعات کامل
1400/0007ایمن سازی خط لوله 24 اینچ گاز رسانی نفت سفید مناقصه یک مرحله ای 1400/05/031400/06/191400/05/041400/05/13مشاهده اطلاعات کامل
1400/0003جمع آوری خطوط لوله مازاد قدیمی عنبر ف نرگسی ، چاه 8 زیلایی مناقصه یک مرحله ای 1400/05/041400/06/261400/05/051400/05/16مشاهده اطلاعات کامل
1400/0006انجام خدمات عمومی سرویس و پنچری،تعویض روغن،شستشو و تلمبه چی جایگاه های سوخت وسایط نقلیه مناقصه یک مرحله ای 1400/05/101400/06/261400/05/111400/05/20مشاهده اطلاعات کامل
1400/0002تهیه،طبخ،توزیع و سرو 3 وعده غذا و انجام خدمات اتاق داری کمپ لب سفید مناقصه یک مرحله ای 1400/05/111400/06/191400/05/121400/05/23مشاهده اطلاعات کامل
1400/0002تهیه،طبخ،توزیع و سرو 3 وعده غذا و انجام خدمات اتاق داری کمپ لب سفید مناقصه یک مرحله ای 1400/04/221400/06/121400/04/231400/05/04مشاهده اطلاعات کامل
1400/0005انجام اقدامات حجمی و مراقبت اپراتوری ایستگاه برق هفتکل مناقصه یک مرحله ای 1400/04/201400/06/121400/04/211400/05/02مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو
گروه دورانV6.0.5.0