پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0173مربوط به انجام خدمات تغذيه اطلاعات ورودي سيستمها خدمات اپراتوري دستگاههاي کامپيوتري و خدمات حمل و جابجايي تجهيزات رايانه اي معاونت فناوري اطلاعات جديد! یک مرحله ای 1400/01/221400/02/061400/01/251400/02/05مشاهده اطلاعات کامل
م م/0198/ 99مربوط به انجام خدمات فني و غير فني مورد خدمات پشتيباني طرح نگهداشت و افزايش توليد ناحيه آغاجاري(بهينه سازي تاسيسات نفتي) جديد! یک مرحله ای 1400/01/291400/02/131400/02/011400/02/12مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0160مربوط به انجام خدمات کمک کار و همراه راننده اتوبوس (مامور اتوبوس) در جابجايي کارکنان و ماموريت برون شهري، بازديد و ساير خدمات جنبي تعداد 12 نفر بصورت روزکار مورد نياز عمليات ترابري اتوبوسراني مديريت  جديد! یک مرحله ای 1400/01/181400/02/131400/01/291400/02/12مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0248مربوط به انجام خدمات ترافيک و کنترل وسايل نقليه (عبور و مرور) و اسکورت محمولات ترافيکي (14)نفر بصورت دو نوبتکار 12 ساعته و (3) نفر بازبين اپراتور (G.P.S)بصورت روزکار(جمعاً به تعداد 17 نفر) مورد نياز ا جديد! یک مرحله ای 1400/01/291400/03/031400/02/121400/03/02مشاهده اطلاعات کامل
م م/0010/ 00مربوط به انجام خدمات اپراتوري و تعميرات دستگاههاي مخابراتي یک مرحله ای 1400/01/311400/02/201400/02/061400/02/19مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0283مربوط به تعمیر اساسی ایستگاه تزریق گاز 600 آغاجاری یک مرحله ای 1400/01/281400/02/051400/02/041400/02/04مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0005/ 98 ت 2مربوط به استفاده از خدمات آزمايشگاهي جهت آناليز مغزه هاي نفت و گاز ميادين شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران تحت پوشش شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب دو مرحله ای 1400/01/241400/03/101400/01/301400/03/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/0235/99مربوط به انجام خدمات مورد نياز پخت و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداري مجتمع آموزش فنون اهواز یک مرحله ای 1400/01/251400/02/021400/02/011400/02/01مشاهده اطلاعات کامل
ت1/م م/0226/98مربوط به تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی فنی از تجهیزات کامپیوتری مرکزی main frame یک مرحله ای 1400/01/211400/02/201400/01/281400/02/19مشاهده اطلاعات کامل
م م/0168/ 99مربوط به انجام خدمات مورد نياز تخليه و بارگيري مواد شيميايي و همکاري در ساختن گل حفاري در محل دکلهاي تعميراتي 102-106و107 مديريت تعمير تکميل و خدمات فني چاهها یک مرحله ای 1400/01/281400/02/131400/02/011400/02/12مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو
گروه دورانV5.7.4.0