مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0169مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه بهمراه آماده سازی تاسیساتی جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی جهت چاه 476 اهواز جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/06/211400/07/121400/06/311400/07/11مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0080مربوط به انجام خدمات مورد نیاز ناجیان غریق استخرهای شنا شهرک نفت بانوان /آقایان و استخرهای سر پوشیده و روباز کوی فدائیان اسلام جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/06/241400/07/121400/06/281400/07/11مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0147مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه به همراه آماده سازی تاسیساتی جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی SPR جهت چاه 453 اهواز جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/06/071400/06/291400/06/171400/06/28مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0178مربوط به انجام خدمات فنی تخصصی نیمه فنی و تنظیفات در کارگاه مرکزی تعمیرات توربین آغاجاری جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/06/131400/06/291400/06/171400/06/28مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0170مربوط به پروژه توپکرانی هوشمند 3 رشته خط لوله ورودی پالایشگاه شیرین سازی آماک  جديد! مناقصه دو مرحله ای 1400/06/201400/08/261400/06/291400/08/25مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0077مربوط به تهیه و تامین 11 دستگاه کشنده و تانکر 20 تنی حمل نیتروژن مدل 1386 و به بالا جهت سرویس دهی به عملیات دستگاههای لوله مغزی سیار بصورت 24 ساعته با دو راننده مورد نیاز مدیریت فنی / حفاری از طریق عم جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/06/171400/08/241400/06/271400/08/23مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0095مربوط به انجام خدمات غذایی و اتاقداری جهت دکل های تعمیراتی 102 و 106 جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/06/141400/08/101400/06/251400/08/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0078مربوط به تهیه و تامین 15 دستگاه جراثقال 25 تا 30 تن چرخ پلاستیکی دارای بوم تلسکوپی سه کشابی، مدل سال 1995 به بالا، حداقل طول بوم 30 متر و با خدمه مربوطه(هر مقطع کاری 14 روزه با دو راننده ) به صورت 24  جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/06/171400/08/241400/06/271400/08/23مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0074مربوط به تهیه و تامین 20 دستگاه کامیون کشنده ولوو اسکانیا 4*6 با تریلر مدل 1386 و به بالا بصورت 24 ساعته با دو راننده جهت حمل مخازن و تجهیزات دکلها، لوله های جداری و مواد شیمیایی مورد نیاز مدیریت فنی  جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/06/081400/08/101400/06/171400/08/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0163مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه بهمراه آماده سازی تاسیسات جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی چاه 311 اهواز مناقصه یک مرحله ای 1400/06/211400/07/121400/06/311400/07/11مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو
گروه دورانV6.0.5.0