معرفی مدیریت تداركات و امور كالا


                                                                           راهنمای ساخت داخل


شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب بمنظور دستیابی به تكنولوژی ساخت قطعات مصرفی خود و تأمین نیازهای صنعت نفت از سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی نسبت به تأسیس واحدی با نام خودكفائی اقدام نمود كه با گذشت زمان و رشد كمی و كیفی این مجموعه و با ادغام آن در مدیریت تداركات و امور كالا تحت عنوان مهندسی ساخت كالا تاكنون در زمینه ساخت قطعات به روش مهندسی معكوس و شناسائی سازندگان توانمند داخل كشور و معرفی آنها به واحدهای خرید و بررسی كالا به موفقیت های چشمگیری نائل شده است.

جایگاه و نقش مدیریت تداركات و امور كالا
مدیریت تداركات و امور كالای شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب نقش تعیین كننده ای در تدارك و تأمین به موقع كالای موردنیاز عملیات تولید و بهره برداری از منابع عظیم نفت و گاز و اجرای طرحها و پروژه های صنعت نفت در جنوب كشور دارد. این مدیریت بمنظور تحقق اهداف برنامه ریزی شده مدیریت تولید و عملیات شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب، علیرغم وجود مشكلات و تنگناهای اقتصادی و محدودیتهای ارزی و ریالی و تعدد مراكز تصمیم گیری در طول زنجیره تأمین كالا، افتخار دارد كارنامه فعالیتهای یكساله خود را كه حاصل تلاش و كوشش بی وقفه كاركنان این سازمان می باشد، ارائه نماید.
این مدیریت استراتژی خود را بر افزایش بازدهی و كارآیی و تمركز بر بهبود كیفیت خدمات و رضایتمندی مشتری و ارزش آفرینی معطوف داشته است.


ساختار و سازمان مدیریت تداركات و امور كالا
مدیریت تداركات و امور كالای شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب، از اوایل سال 1360 در اهواز تحت عنوان اداره كل تداركات و اموركالا با هدف پیش بینی و تهیه و تداركات كلیه كالاهای موردنیاز عملیات تولید نفت و پروژه های بزرگ تشكیل گردید. این مدیریت متناسب با تغییر ساختار مناطق نفتخیز جنوب، از سال 1381 بعنوان مدیریت تداركات و امور كالای مناطق نفتخیز جنوب تغییر نام داده و حوزه فعالیت آن محدوده جغرافیایی عملیاتی مناطق نفتخیز جنوب می باشد.


جایگاه و اهداف مدیریت تداركات و امور كالا در ساخت و تأمین كالا از سازندگان داخلی
 مجموعه مدیریت تداركات و امور كالای مناطق نفتخیز خیز- به مثابه قلب تپنده مناطق نفتخیز جنوب مأموریت تدارك و تأمین بموقع كالا و رساندن آن به واحدهای عملیاتی و پروژه ها را بعهده دارد.
اهداف پیش بینی شده در پروسه ساخت داخلی كالا
شناخت نیازهای صنعت نفت و انتقال این نیازها به سازندگان داخلی.
شناخت امكانات بالقوه و بالفعل صنایع داخلی در جهت تأمین این نیازها.
صرفه جوئی اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از خروج ارز.
احیاء گسترش فرهنگ خودكفائی در بین كاركنان صنعت نفت و قطع وابستگی به خارج.
تهیه دانش فنی ساخت اقلام مصرفی با رعایت استاندارد مورد قبول و ارتقاء كارگاههای كوچك طرف قرارداد.

آشنایی با اداره بررسی منابع كالا
اداره بررسی منابع كالا جهت بهبود فرآیند تدارك و تأمین كالای مناطق نفت خیزجنوب تلاش می نماید   با هماهنگی سازمانهای ذیصلاح در جهت تدوین و تعیین معیارهای ارزیابی فنی و مهندسی اقدام نموده و توان تجهیزاتی و سخت افزاری ، دانش فنی و نرم افزاری كلیه منابع داخلی و خارجی را با كمك همان سازمانهای ذیصلاح و با روش های علمی و تجربی بكارگیرد تا نهایتاً اطلاعات سازندگان و تأمین كنندگان شایسته را پس ازنهایی شدن در بانك اطلاعات جامع و یكپارچه منابع ثبت و نگهداری نموده و اطلاعات این بانك را بطور مداوم با بانك منابع كالا وزارت نفت تبادل نماید.
سیاست اصلی حاكم بر شناسایی منابع ، استفاده ازسازندگان و تولید كنندگان داخلی و تقویت و حمایت از آنها در جهت كاهش وابستگی به كشورهای خارجی می باشد. به همین منظور همواره درراستای شناخت منابع فعال با حضور درنمایشگاههای داخلی و تبادل اطلاعات با سازندگان تلاش می شود سازندگان توانمند شناسایی و با ایجاد رقابت مثبت بین آنها، كالاهای با كیفیت بهتر و قیمت مناسب تر تهیه شود.
تأمین كنندگان كالا می توانند با مراجعه به سامانه تامین الكترونیكی كالای صنعت نفت به آدرس ep.mop.ir با مقررات و فرآیند تامین كالای وزارت نفت آشنا شوند.

تماس با مدیریت تداركات و امور كالا
تلفن:  34128852-061
34128653
نمابر: 34456003-061
ایمیل: t.m.kala@nisoc.ir

 


گروه دورانV6.0.5.0