اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 

علیرضا دانشی

مدیرعامل (عضو اصلی هيئت مديره)

 

غلامرضا نورانی

مدیر تولید

 

صادق فتح الهی

مدیر امور فنی (عضو اصلی هیئت مدیره)

 

فرید ادهمی

مدیر برنامه ریزی تلفیقی (عضو اصلی هيئت مديره)

 

ابراهیم پیرامون

مدیر مهندسی و ساختمان

 

عبدالرزاق جیشی

سرپرست امور مالی (عضو اصلی هيئت مديره)

 

منوچهر بارانی

مدیر منابع انسانی (عضو علی البدل هيئت مديره)

 

سعيد اميني زاده

مدیر تدارکات و امور کالا

 

امید کیانی

مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی

 

یونس عباسی لرکی

مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاهها

 

مهران حسن وند

مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید نفت

 

محمدرضا جلودار ناصری

رییس امور حقوقی و قراردادها (عضو علی البدل هیئت مدیره)

 

غلامرضا کمالی

مدیر عملیات غیرصنعتی

گروه دورانV6.0.5.0