• ساعت : ۱۱:۳۹:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 143
كاركنان واحدهای عملیاتی نفت و گاز مسجدسلیمان در برابر ویروس كرونا واكسینه می شوند
رييس سلامت كار و HSE بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسليمان از اجراي طرح واكسيناسيون كاركنان واحدهاي عملياتي اين شركت در برابر ويروس كرونا خبر داد .

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان، دكتر روح الله مديح در تكميل اين خبر اظهار داشت : اين اقدام با همكاري مشترك مديريت بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسليمان، مديريت شبكه بهداشت و درمان مسجدسليمان و شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان انجام
مي شود و طي آن كليه ي كاركنان شاغل در واحدهاي عملياتي اين شركت در برابر ويروس كرونا واكسينه
مي شوند .

وي افزود : با توجه به اينكه كاركنان اين واحدها بدليل كار تجمعي بسيار مستعد دريافت ويروس و انتقال آن به سايرين هستند با اولويت بخشي اين دسته از كاركنان به نسبت كاركنان ستادي و اداري ، تزريق واكسن كرونا براي ايمن سازي به اين همكاران ارجمند صورت مي گيرد.

وي با عنوان اينكه اين واكسن بدون محدوديت سني و شغلي به همه ي كاركنان مستقر و شاغل در اين واحدها تزريق مي شود اظهار داشت : از آنجاييكه كاركنان اين واحدها در شيفت هاي يك هفته اي در محل كار حضور دارند عوامل بهداشت و درمان صنعت نفت براي تكميل هر دوز واكسن در 2 مرحله در اين واحدها حضور مي يابند و اقدام به تزريق واكسن به كاركنان مي نمايند .

نگارش و انتشار : دانوش صالحی

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V6.0.5.0