• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
آغاز طرح افزایش و نگهداشت توان تولید 2 مخزن در شركت نفت و گاز آغاجاری

آغاز طرح افزایش و نگهداشت توان تولید 2 مخزن در شركت نفت و گاز آغاجاري

 مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: طرح افزایش و نگهداشت توان تولید از 2 مخزن نفتي در حوزه عملياتي شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی، مهندس احمد محمدی اظهار کرد: توسعه مخازن آسماري و بنگستان رامشير در قالب يك بسته قراردادي از طرح توسعه 28 مخزن به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار و حفاري چاه هاي آن آغاز شد.

 وي افزود: با حفاري 9 حلقه چاه توسعه اي و 2 حلقه چاه تعميري و نيز انجام فعاليت هاي ترميمي در اين دو مخزن، مجموع افزايش توليد و جبران كاهش توليد آنها به ميزان 19 هزار بشكه در روز خواهد بود.

مهندس محمدي گفت: همچنين بسته قراردادي توسعه مخزن آسماري پازنان نيز نهايي شده و به زودي اجراي آن به پيمانكار واجد شرايط واگذار خواهد شد.

وي خاطر نشان ساخت:‌ از مجموع 28 بسته قراردادی برای توسعه مخازن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 2 بسته قراردادی شامل آسماري و بنگستان رامشير و آسماري پازنان در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري قرار دارد.

 

امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    V5.7.4.0