مدارک مورد نیاز
مدارك مورد نياز جهت تكميل پرونده گزينشي
1- سه(3) قطعه عكس پشت نويسي شده جديد
2- اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه
3- اصل و تصوير كارت ملي و كارت معافيت يا پايان خدمت براي آقايان
4- اصل و تصوير مدرك تحصيلي و شماره دانشجويي براي تحصيلات دانشگاهي
5- مشخصات دقيق 8 نفر به عنوان معرف به شرح ذيل:
* چهار نفر از محل سكونت
* سه نفر از محيط تحصيل يا محل كار
* يك نفر از اقوام كه شاغل در نهادهاي انقلابي باشد
مشخصات مورد نياز : آدرس منزل و محل كار يا تحصيل و كروكي منزل و تلفن هاي مربوطه
6- ارائه تاييديه از مراجع ذيصلاح جهت خانواده محترم شهدا و جانبازان

آدرس

          اهواز،فلکه نخل به سمت ملي راه

          هسته گزينش جنوب وزارت نفت

          صندوق پستي 613351579

 

          شماره تماس مديريت

          061-32263173

          پيگيري مراحل گزينش

          061-34490041     


گروه دورانV6.0.5.0