رزرو غذا

 

 

سیستم گویای رزرواسیون غذای باشگاه های اهواز

اعضاء باشگاه های غذاخوری اهواز علاوه بر سامانه اینترانت، می توانند از طریق شماره تلفن ۳۴۴۹۰۱۱۱ جهت رزرو غذا اقدام نمایند.

 


گروه دورانV6.0.5.0