عنوان گروه خبري / تصويب خواهي پروژه ها .
  • ساعت : ۱۴:۲۴:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ 
اعلام عدم نیاز 2 پروژه پژوهشی منابع انسانی
بنا به درخواست رسمي مديريت منابع انساني شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب (متقاضي پروژه) انجام پروژه هاي ذيل منتفي اعلام شده است.
1- سنجش فرسودگي كاركنان و عوامل موثر  بر آن و ارائه راهكار
2- شناسايي الگوي تمايل به انتقال كاركنان از مناطق نفت خيز جنوب وتمايل به انتقال كاركنان از واحد هاي فني و عملياتي به واحد هاي ستادي و ارائه راهكار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها